Biobrændstoffer kræver handling

Af NOAH

NOAH iværksætter cyberaktion

Onsdag d. 26. september skal Europaparlamentet stemme om forslaget angående EUs Køreplan for Vedvarende Energi i Europa.

Artikel 43 i Køreplanen om målsætningen på 10 procent biobrændstof i transportsektoren i 2020 er problematisk, fordi den ikke tager hensyn til biobrændstoffers negative miljømæssige og sociale konsekvenser.

Med dette in mente kritiserer NOAH Kommissionens forslag om en bindende målsætning på 10 procent biobrændstof.

Det er således vigtigt, at det politiske system anerkender de negative konsekvenser og reevaluerer brugen af biobrændstoffer.

Derfor opfordrer NOAH til moratorium, hvilket gælder et øjeblikkeligt ophør af:

1. EU-import af biobrændstoffer
2. alle målsætninger for anvendelsen af biobrændstoffer i transportsektoren
3. økonomiske tilskyndelser, såsom skattefradrag og tilskud (som især gavner biobrændstof fra storskala-monokulturer), inklusive finansiering igennem handel med CO2-kvoter
4. international udviklingsstøtte eller lån fra internationale finansinstitutioner, såsom Verdensbanken

Cyberaktion

NOAH opfordrer endvidere til handling – før målsætningerne vedtages, og det er for sent. I fremstødet for at opnå moratorium har NOAH være med til at igangsætte en cyberaktion og bejler indtrængende til offentligheden om at skrive et brev til deres EU-parlamentarikere .

Dette kan gøres via NOAHs hjemmeside (www.noah.dk ). Cyberaktionen henvender sig til alle, som ønsker at udtrykke deres bekymring med hensyn til de langsigtede miljømæssige og sociale problemer forbundet med brugen af biobrændstoffer.

——————-

Opfordring til øjeblikkeligt moratorium for dyrkning, import af agrobrændstof (agrofuel) samt målsætninger for anvendelsen af disse.

Noahs landbrugsgruppe:
Det går alt for hurtigt – lad os få en tænkepause angående biobrændstof-feberen

Læs også

Den skjulte agenda bag Bush administrationens biobrændsel plan

Netavisen 21. september 2007


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne