Valg stadig på dagsordenen

Kommunstisk Politik 18, 2007

Der er mange grunde til, at Fogh stadig ønsker at udskrive valg – og at det er højst muligt allerede i løbet af efteråret eller kort efter årsskiftet.
Det er ikke bare mulighederne for Fogh for at kunne fortsætte som regeringsleder, evt. med hjælp fra Ny Alliance, som lokker.

Nogle brændende spørgsmål er ved at komme på dagsordenen, hvor borgerskabet ønsker en stærk regering til at manøvre til dets fordel: dels overenskomstforhandlingerne, som starter i foråret 2008, og dels EU’s forfatningstraktat, der stort set vil være en kopi af den, der blev forkastet ved folkeafstemninger i Holland og Frankrig.

Den vil formentlig være klar allerede til oktober – og derefter skal den danske regering tage stilling til, om den vil udskrive folkeafstemning eller knægte sit eget demokrati.

Det er hele denne for regeringen så vanskelige situation, Fogh og Co. spinner rundt i. Med ministerrokaden tror han sig bedre rustet, hvis der skulle opstå en gunstig taktisk situation til at udskrive et valg på. Men den vil ikke afgøre det. Den vil ikke redde ham.

Netavisen 12. septeber 2007