“Den store plan” Fjern Fogh: Krigsforbryder – løgner – unionist – velfærdsslagter

Anders Fogh Rasmussen og Bendt Bendtsen præsenterede tirsdag, hvad deres spindoktorer kalder ‘Den Store Plan’. En slags tre-i-én-plan: Den såkaldte kvalitetsreform for den offentlige sektor, en ‘2015’ plan og så en skatteomlægning, der forkæler de rigeste i landet.
‘Den Store Plan’ er samtidig et udspil til en valgplatform, som er beregnet på at holde Fogh og Co. ved magten i en tredje periode.

Valget blev ikke udskrevet i dag, men valgkampen er nu i fuld gang. Fogh og Co. håber på at kunne spinne sig igennem den ved at fremstille deres ‘planer’ som både fremtidssikring og akutforbedring af velfærd og samtidig skattelettelser for alle.

Ser man bare lidt nærmere på det, står det klart at ‘kvalitetsreformen’ er et dække for yderligere privatisering af den offentlige sektor. Da Sosu-arbejderne demonstrerede op til sommerferien var nogle af hovedkravene ‘flere hænder’ og ‘højere løn’. Men der ligger ikke en krone mere til højere løn til de offentligt ansatte, heller ikke til de lavestlønnede, i Foghs ‘Store Plan’. Og heller ikke flere ansatte, som er en forudsætning for det ‘kvalitetetsløft’, Fogh nu fabler om efter at have bombarderet denne sektor tilbage til 1950’er-niveau.

‘2015’-planen skal afløse den eksisterende plan for 2010 – Danmarks andel i EU-projektet om at blive verdens stærkeste økonomi fra årtusindets andet årti, beslutte på Barcelona-topmødet i 2001. Det betyder bl.a. investeringer i forskning, uddannelse og infrastruktur – til gavn for de store eksportvirksomheder og ikke samfundet som helhed. Det er ikke en plan for at genoprette skinnenettet eller renovere det nedslidte kloaksystem.

Og ‘skattelettelserne’ er en kraftig forøgelse af energiafgifterne, som vil ramme bredt og især tynge de dårligst stillede. Skattelettelserne når til gengæld toppen, der vil få mere end 10 gange så meget som pensionisten eller den lavtlønnede.

Der er masser af sukkerglasur over det hele. Et septembervalg skal vindes på grundlag af ‘Den Store Plan’ og tilbagetrækningen af de danske besættelsesstyrker fra det militære nederlag i Irak (mens man ikke taler om Afghanistan, hvor et nyt venter). Den luskede nyliberale hensigt kan alligevel ikke skjules.

‘Den Store Plan’ er endnu en asocial skævvridning af det danske samfund. Borgerlig politik og nyliberal unionspolitik fedtet ind i fraser og håndører afsat til bestikkelse (f..eks. 30 kr. om måneden til pensionister!) En billig pris for fortsat regeringsmagt.

Det er på høje tid at få iværksat den virkelig ‘store plan’: At vælte Anders Fogh. En valgkamp anført af socialdemokraterne og De radikale er et sikkert genvalg af krigsforbryderen, løgneren, unionisten og velfærdsslagteren. Og Enhedslisten vil ikke være med til at kalde en spade for en spade og Fogh for krigsforbryder. Det er angiveligt ‘et forkert signal’.

Det er ikke oppositionspolitikersnak, der skal til for at fjerne Fogh. Det er massemobilisering og massekamp.

Netavisen 21.august 2007


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne