EU-domstol underkender ministerråd: Jose Maria Sison og Al Aqsa uberettiget terrorstemplet

EU’s næsthøjeste retsinstans har i en afgørelse den 11. juli 2007 afgjort, at det var en fejl, da EU’s ministerråd beordrede den filippinske kommunistleder José Maria Sisons og det hollandske Al-Aqsas økonomiske midler indefrosset. Dermed gav domstolen de to parter ret i deres klage og underkendte ministerrådet, EUs øverste politiske organ.

José Maria Sison (f. 1939)

José Maria Sison har boet i Holland siden 1987. Som ung professor stiftede han den revolutionære Patriotisk Ungdom i 1964, og stod i 1968 i spidsen for genstiftelsen af Filippinernes Kommunistiske Parti på grundlag af ‘marxismen-leninismen-MaoZedong-tænkningen’, til hvis formand han blev valgt. Fra 1969 begyndte Den Nye Folkehær (New People’s Army) sine aktioner mod det korrupte Marcos-regime. I dag fortsættes dets aktioner mod det nuværende amerikansk-støttede regime.

Sison blev fængslet under undtagelsestilstanden og var i en enecelle lænket til sin seng under Marcos-diktaturet. Han blev løsladt af Corazón Aquino-regeringen af hensyn til ‘national forsoning’, men gik i eksil i Holland i 1987, hvor han søgte om asyl året efter, da hans filippinske pas blev inddraget af Aquino-regeringen. Men han har aldrig fået tilkendt asyl.

José Maria Sison blev opført på USA’s og EU’s terrorlister efter 11. september 2001 – på EU-listen efter enstemmig ministerrådsbeslutning, som er blevet fornyet lige siden trods omfattende politiske og juridiske protester.

Det hollandske Al-Aqsa er en organisation, dannet på basis af hollandsk lov, der har indsamlet økonomiske midler til humanitært hjælpearbejde til Palæstina. Siden 2003 er disse midler blevet tilbageholdt, fordi de angiveligt gik til organisationer, som støttede terror, specielt Hamas – nu det lovlig valgte palæstinensiske regeringsparti.

Sison og hollandsk Al-Aqsa har ført en fælles sag mod denne beslutning ved den europæiske domstol, der nu altså har givet dem ret i, at deres rettigheder er blevet krænket ved EU-kommissionens direktiver.

Den naturlige konsekvens af kendelsen ville være at fjerne både Sison og Al-Aqsa fra terrorlisten og frigive og erstatte deres indefrosne midler.
Sidste år underkendte den samme domstol ministerrådet for at anbringe den iranske gruppe Folkets Mujahedin på EU’s terrorliste.
Dette har imidlertid ikke ført til en sletning.

Kendelsen i dag er en betydelig juridisk sejr i kampen mod den forskelsløse og vilkårlige ‘krig mod terror’, som USA og EU-landene indledte i slutningen af 2001, der med skumle politiske formål anbringer nationale befrielsesbevægelser og humanitære organisationer på linje med terrorister

Netavisen 12. juli 2007


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne