Åben introduktion til marxismen-leninismen – for alle interesserede

Af DKU-København d. 4. juli – 2007

Mange af os unge har været på gaden gennem de sidste år og har kæmpet bravt mod krig og nedskæringer, og for åndehuller og velfærd.
På trods af at DK fortsat er i krig og Fogh stadig følger den udstukne nyliberale kurs har kampene langt fra været forgæves.

En ny generation er kommet frem, en generation med en politisk bevidsthed om: krig for olie, nyliberalisme betyder nedskæring, de borgerlige mediers propaganda, og sidst, men ikke mindst, hvor hårdtslående statsmagten kan være.

Mange af os har oplevet kæmpe demonstrationer, massebevægelser med skiftende politisk indhold, kollektive krav, og vi kan se hvor vigtigt det er, at vi nu kæmper mod undertrykkelsen og udbytningen.

I hele denne proces er politikken blevet debatteret, modsætninger er mødtes og en udvikling har fundet sted

Men mange af vores erfaringer er gjort før, af tidligere bevægelser og demonstranter, og på trods af to situationer aldrig er helt ens så kunne vi have undgået at betale så mange lærepenge ved at studere de tidligere tiders erfaringer.

Krigen som en indbygget del af kapitalismen f.eks. påpegede K. Marx allerede i midten af 1800tallet, også modsætningen mellem klasserne i samfundet beskrev han sammen med sin kollega (læs: Kammerat;-) F. Engels.

Det siger vi ikke for at være bagkloge – men for at se fremad.

DKU laver nu en række grundkurser i marxismen-leninismen baseret på John Max Pedersens* bog: ”Marxisme og Leninisme – for begyndere”(Forlaget arbejderen 1994) for at flere unge for mulighed for at stifte bekendtskab med den revolutionære teori – og lære at forbinde den med praksis!

(Onsdag d. 18juli kl.19.00)
Vi lægger ud med filosofien: >>Dialektisk og historisk materialisme<< – med udgangspunkt i ”Marxisme-leninisme for begyndere” Del 1. Side 7-57.
– Hvis ikke man kender ordene skal man ikke lade sig skræmme, det er ikke så svært som man tror – slet ikke i J. M. Pedersens version

(Onsdag d. 15august kl.19.00)
Så tager vi økonomien og >>Kapitalismens indbyggede kriser<< – med udgangspunkt i ”Marxisme-leninisme for begyndere” Del 2. Side 61-89.
– En anden af grundstenene i marxismen og en af de mest anerkendte og tydelige af Marx pointer i vores nuværende samfund.

(Onsdag d.. 29august kl.19.00)
De føromtalte kriser fører os til >>Imperialismen<< – med udgangspunkt i ”Marxisme-leninisme for begyndere” Del 2. Side 90-101.
1 og 2 verdenskrig, imperialistmagten USA, det reaktionære EU. Lenin så det komme for hundrede år siden – men hvordan kunne han det?

(Onsdag d. 12september kl.19.00)
Krige, USA og EU sutter røv så vi vil videre til socialismen >>Utopia og den revolutionære teori<< – med udgangspunkt i ”Marxisme-leninisme for begyndere” Del 3. Side 105-121.

(Onsdag d. 26september kl.19.00)
Det er lettere sagt end gjort og for at komme dertil skal vi lære noget om: >>Staten, klasserne og de kunstige modsætninger i det kapitalistiske samfund<< – med udgangspunkt i ”Marxisme-leninisme for begyndere” Del 3. Side 122-153.

(Onsdag d. 10oktober kl.19.00)
Og vi bliver nødt til at have en strategi og taktik hvilket indebærer spørgsmål om >>Krig og fred, det nationale spørgsmål, enhedsfront og alliancepolitik, reform og revolution<< – med udgangspunkt i ”Marxisme-leninisme for begyndere” Del 3. Side 154-175.

(Onsdag d. 24oktober kl.19.00)
Sluttelig er der et par faldgruber som vi gerne skulle undgå. Det som J. M. Pedersen kaldte ’Afsporinger’. >>Revisionismen, begreber om revisionisme, revisionisme i DK i dag<< – med udgangspunkt i ”Marxisme-leninisme for begyndere” Del 3. Side 176-182.

Så er der bare tilbage at sige – Kommunismen er fremtidens verden, vær med til at kæmpe for den!

Er du interesseret i at deltage i et eller flere af ovenstående kurser, noget marxistisk litteratur som f.eks. bogen ”Marxisme og Leninisme – for begyndere”, eller har du andre spørgsmål til DKU er du velkommen til at skrive til kbh@dku99.dk, eller ringe på tlf. 23 45 20 73.

*John Max Pedersen var med i ledelsen af det revolutionære DKP/ML indtil han blev ramt af en alvorlig sygdom, der førte til en alt for tidlig død.
Han skrev flere bøger, noveller, digte, sange og revyer, som er aktuelle den dag i dag.


DKU – Danmarks Kommunistiske Ungdomsforbund
C/O Aktive Modstandsfolk
Nygårdsvej 52
2100 København Ø

Netavisen 5. juli 2007


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne