Blåstempling af Foghs reaktionære politik

Faglig komentar
Kommunistisk Politik 13, 2007

LO og AC har ”varetaget medlemmernes interesser” rigtig dårligt og har samtidigt tiltrådt regeringens fortsatte nedsabling af den offentlige service.

Fogh-regeringen fik i weekenden en fjer i hatten i form af en trepartsaftale med arbejdsgivere og LO/AC. FTF, som organiserer en tredjedel af de offentligt ansatte, er foreløbig ude af aftalen, men kan forventes at springe på.

Det var en tiltrængt fjer, Fogh hermed indkasserede. Tiltrængt, fordi regeringen med sine anslag mod levevilkårene og fejlslagne krigseventyr er trængt i defensiven.
”Fjeren” forsøges solgt som fem høns: en milliardaftale til gunst for omkring 900.000 offentlig ansatte med ret til uddannelse, efteruddannelse, tilbud om flere timer til deltidsansatte m.m. Ifølge Fogh selv er det en epokegørende aftale:
– Vi har fået en historisk aftale i hus. En aftale, som vil indebære en markant forbedring for de offentligt ansatte.

LO og AC bryster sig også over ”forbedringerne”, men ved nærlæsning vil man konstatere, at omfanget af uddannelser indskrænker sig til:

-15.000 uuddannede pædagogmedhjælpere, social- og sundhedshjælpere.
-1.100 ekstra pladser til unge på uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistenter.
-1.000 ekstra pladser på den pædagogiske grunduddannelse.

Summa summarum: sølle 2.100 nye uddannelsespladser, der skal være afsluttet i år 2015! Hertil en ret for 15.000 uuddannede til optagelse af pladser på i forvejen udgiftsbelagte uddannelsesinstitutioner.

Det er totalt utilstrækkeligt i forhold til behovet for ressourcer i børne- og ældresektoren. Det kompenserer slet ikke for de nedskæringer, der inden for få år har fundet sted. Det står også i skrigende misforhold til, at mangelen på sygeplejersker betyder nedlæggelse af sengepladser på trods af alenlange ventelister. Der kan nævnes et utal af andre eksempler.

Spørg en hvilken som helst offentligt ansat fra folkeskolelærer til postbud.

Det er nok så vigtigt at fastslå, at de mange milliarder – seks ud af seks en halv – i forvejen var afsat af regeringen til disse områder. LO og AC har med andre ord kun forhandlet en halv milliard ud af regeringen.

De vigtigste felter i aftalens 42 punkter er netop dem, som pressen ikke berører. LO og AC har nemlig bekræftet regeringens politiske strategi på det offentlige område, der vil udmøntes i regeringens kommende kvalitetsreform. Den vil nemlig indebære:

  • Yderligere krav om frit valg-ordninger, som klart tilgodeser de rige, der har råd til luksusmodellen, mens fattige må køre på ”turistklasse”.
  • Mere privatisering og udlicitering.
  • Forstærkelse af fleksibiliseringen af løn og arbejdsforhold.
  • Yderligere administration, bureaukratisering og kontrol i udførslen af arbejdsopgaverne.

LO og AC har ”varetaget medlemmernes interesser” rigtig dårligt og har samtidigt tiltrådt regeringens fortsatte nedsabling af den offentlige service. Med trepartsaftalen er Socialdemokraternes mulighed for at skabe sig en profil ved de kommende forhandlinger om kvalitetsreformen vanskeliggjort.

FTF har – indtil videre – valgt at holde sig uden for aftalen. Til Politiken giver FTF-formanden Bente Sorgenfrey følgende begrundelse:

– Da jeg forlod forhandlingerne lørdag aften, lå der syv milliarder kroner til LO og én milliard kroner til os. Det kunne jeg altså ikke komme hjem og sælge. Det var ikke et signal til mine medlemmer om, at jer vil vi også godt tilgodese.

Baggrunden for at forlade forhandlingerne kan mildest talt siges at være yderst uprincipiel, hvorfor FTF-formanden da også allerede personligt har forsikret Anders Fogh om, at FTF fortsætter i regeringens kvalitetsråd, der forhandler den kommende kvalitetsreform:
– Det gør vi selvfølgelig. Vi kan godt skille tingene ad.

Det er ikke kun 900.000 offentligt ansatte, der er blevet forrådt. Det er også de hundred tusinder, der sidste 17. maj og 3. oktober demonstrerede og protesterede mod regeringens nedskæringsfelttog under parolen ’Velfærd for alle’. LO i Storkøbenhavn deltog sammen med andre lokale LO-organisationer – måske med armen vredet rundt af bevægelsens omfang og styrke.

Fremtiden vil vise, hvorvidt det var på skrømt.
Fremtiden vil vise, hvorvidt de klapper hælene sammen og retter ind efter Hans Jensens pibe.

Se også

”Kvalitetsreform” og Trepartsaftale – Et dække for markedsgørelse og privatisering
KP 13, 2007

Foghs 100 forslag til ‘kvalitetsreform’
KP 13, 2007

Netavisen 20. juni 2007


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne