Slip modstanden løs – Velfærd til alle

Kommunistisk Politik 11, 2007

Der er på mange måder et meget stort behov for forskellige manifestationer til forsvar for den offentlige sektor og velfærden. Men samtidig vil det sikkert være gavnligt, at vi stiller os spørgsmålet: Hvor skal vi hen du?  

At gøre manifestationer og aktioner til vedhæng for en anden nyliberal parlamentarisk konstellation vil være mere end fejlagtigt. Vi vil af med Fogh – hovedansvarlig for krig og angreb på velfærden – men samtidig har Socialdemokraterne bl.a. med deres signatur på Foghs seneste angreb i form af  ”Velfærdsreformen” og krigsdeltagelse  også vist hvor de står og underskrevet deres uduelighedstegn. Vist at de også er en del af den nyliberale offensiv-ofte i en mere ”social indpakning”. Her senest med en reform der med sit positive ord ”Velfærdsreform” dækkede over historiske forringelser af efterlønnen og tilbagetrækningsalder.

Der er virkelig brug for at slippe modstanden løs for at slå den nyliberale angrebsbølge tilbage som markedsgør alt og har udsultet den offentlige sektor og velfærden på brugernes og de ansattes bekostning. En bevægelse der forstår at både regeringens strukturreform og talen om en kvalitetsreform i virkeligheden drejer sig om at sikre turbo på yderligere markedsgørelse af hele den offentlige sektor.

Den velfærdsbevægelse der sidste år udviklede sig var en bevægelse med rod i mange menneskers erfaringer med regeringens fallit-snak om noget for noget. At noget for noget betød skandale på skandale og manglende ”råd” til at sikre de ældre eller vore unges og børns vilkår. Regeringens kvalitetsreform-snak blev dem påtvunget fordi de var klemt op i en skammekrog hvor konsekvenserne af deres ”velfærdspolitik” blev udstillet mere og mere. For regeringen var ideen om en ”kvalitetsreform” deres afværgedagsorden.

LOs aftale om indgåelse af 3-partsforhandlinger med regering og arbejdsgiverne om en kvalitetsreform er en skandale, hvor de lige nu er reelt med til at hjælpe Fogh ud af kattepinen.

Men både socialdemokraternes deltagelse i forringelse af efterlønnen og LOs deltagelse i Foghs kvalitetsreform er ikke tiltag, der pludselig falder ned fra himlen. Som sådan følger de blot op på EU’s store beslutninger.

Accepterer man monopolernes EU og deres Agenda 2010 der lægger op til at gøre EU til verdens mest konkurrencedygtige økonomi inden 2010, så har man også gjort sådanne tiltag mulige. En dagsorden der ikke lægger skjul på at hele den offentlige sektor skal privatiseres/udliciteres, arbejdstiden op, pensionsalderen hæves, mindstelønnen undergraves., indførelse af et fleksibelt arbejdsmarked udsat for virksomhedernes skalten og valten.

Det er i virkeligheden denne dagsorden den danske velfærdsbevægelse reagerede imod for snart et år siden og udløste en Velfærd til Alle bevægelse- det var også denne dagsorden som udløste pædagogers og forældres landsdækkende strejke og protestbevægelse og det var denne dagsorden som udløste universitetsbesættelserne og generalstrejkerne i Frankrig som de vandt.

Mens den danske krigsregering poster milliarder i krig og militær er den offentlige sektor fuld af muligheder påstår de. Men udgifterne til social velfærd må ikke stige. Alt skal blot måles og vejes som en Toyota model. De ansatte skal blot ændre indstilling, føle ejerskab. Works smarter not harder, lokker de med mens udliciterings og privatiseringsmøllen maler.

Modstand må ikke reduceres til et lobbyarbejde for påvirkning af LO ved 3 partsforhandlinger med regeringen. Man må også spørge hvornår har 3-parts forhandlinger ført til noget godt?

Modstanden kan have mange aktionsformer, men det er at snyde sig selv og se bort fra alle erfaringer hvis man ikke har hovedfokus på massekampen.

En kamp der må finde næring i rødderne på tværs af fagskel, grupper og aldre med krav om velfærd til alle.

Et krav der betyder fuldstændig stop for privatisering og udlicitering og betyder tilførsel af tilstrækkelige midler til den offentlige service. – I stedet for milliarder til krig og militær må milliarderne overføres til velfærd.

Netavisen 22. maj 2007


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne