FN-kritik af dansk politivold og asylpolitik

FN’s torturkomité retter kritik af politiets krig mod ungdommen og lange interneringer på asylcentre

Krig udadtil og øget undertrykkelse, magtanvendelse og ideologisk hetz mod syndebukke indadtil hænger nøje sammen. Den danske krigsførelse i Irak og Afghanistan er fulgt op af øget brug af politimagt, arrestationer og fængslinger – og af en brutal behandling af indvandrere og flygtninge, hårdest over for asylsøgerne.
Nu retter FN’s torturkomite en kraftig kritik mod Danmark i en rapport, som blev offentliggjort tidligere på ugen.

Under kampene omkring Ungdomshuset blev der brugt store mængder tåregas og gennemført mange voldelige anholdelser. Det er i de seneste uger fortsat i forbindelse med rydningen af Cigarkassen på Christiania og med nye anholdelser og fængslinger på Christianshavns Torv i forbindelse med markeringen af 18. maj – 14-året for politimassakren på Skt. Hans Torv, hvor en folkemængde blev beskudt.

‘Komitéen hæfter sig ved oplysninger om brug af overdreven magtanvendelse såsom fysisk vold og tåregas i forbindelse med optøjerne omkring Ungdomshuset,’ hedder det i rapporten, som også kritiserer, at det er politiet selv, der behandler klager over politivold.

I øjeblikket siges statsadvokaten i København Karsten Hjorth at være ved at undersøge en hel stribe veldokumenterede tilfælde af politivold mod demonstranter og anholdte. Men FN-komiteen mener, at der er brug for en ny tilgang, og at disse sager skal efterforskes omgående og af en ‘upartisk enhed’.

Samtidig kritiserer torturkomiteen den enormt lange ventetid på asylcentrene:
‘Komitéen er bekymret over den unødigt lange ventetid i asylcentrene og de psykologisk negative konsekvenser af at vente i længere tid og uvisheden omkring asylansøgernes dagligliv,’ hedder det i rapporten om Danmarks overholdelse (eller manglende overholdelse) af FN’s torturkonvention.
‘Mens staten arbejder på at forbedre leveforholdene i asylcentrene, bør den også overveje effekterne af de lange venteperioder og give både voksne og børn, der bor i asylcentrene, adgang til uddannelse og rekreative aktiviteter samt tilstrækkelig social og sundhedsmæssig bistand,’ konkluderer komitéen.

Regeringen og Dansk Folkeparti afviser kritikken. Asylansøgerne skal sendes tilbage til det land, de stammer fra, uanset om det er sikkert eller ej. Og det skal de mærke, hver eneste dag de opholder sig her. Der er ikke noget at komme efter. FN-komiteen skal bare blande sig udenom.

Netavisen 23. maj 2007


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne