Nye angreb på den offentlige service

Kommunalreformen og den planlagte ’kvalitetsreform’ er nyliberale tiltag, som også baner vejen for nye udliciteringer. I Århus er protesterne ved at tage form.

Det lokale LO har sammen med andre organisationer planlagt en festlig happening for den offentlige service den 31. maj på Christiansborg Slotsplads sidst på eftermiddagen: Med fest og happenings vil vi vise Danmark, at den offentlige sektor rummer masser af virkelyst og kreativitet.

I maj måned har LO og FTF afholdt fire stormøder med tillidsfolk rundt i landet, omkring regeringens såkaldte kvalitetsreform af den offentlige sektor. De faglige organisationer ”vil gerne lytte til de erfaringer, som du har gjort – både de positive og negative – med kvalitetsudviklingen i den offentlige velfærd. Vi vil gerne hjælpe med at bære de erfaringer helt ind på statsministerens skrivebord og her få en seriøs drøftelse af de problemer, den offentlige sektor har”.

En festlig happening og seriøse drøftelser er ikke blevet modtaget med lutter begejstring.
Over hele landet har der været en stigende vrede over udsigten til yderligere nyliberale tiltag.

Hård kritik af ’kvalitetsreform’

Folkene i Århus stod sidste år i spidsen for de store og landsdækkende protester mod de nyliberale nedskæringer.

Den Kommunale Fællesrepræsentation i Århus udtaler nu en hård kritik af kvalitetsreformen og opfordrer til at Kommunernes Landsforening skal afvise
 ”fortsat kontraktliggørelse, udbud og udlicitering, ‘frit valg’, øget bureaukratisk dokumentation og kontrol anvendelse af markedsprincipper og organisations- og ledelsesmodeller fra den private sektor.”

I det hele taget opfordrer den århusianske fællesrepræsentation KL til at kræve del i statens overskud, så alle de seneste års nedskæringer kan rulles tilbage.
De økonomiske forhandlinger mellem KL og regeringen indledtes 24. maj og ventes afsluttet i midten af juni.

Flere udliciteringer

Udliciteringer kommer til at hamre derudaf i Århus. 19. juni beslutter magistraten, hvordan man skal nå målet med at udlicitere, så man sparer 30 mio. på driften over de kommende tre år. Op mod 1000 stillinger står på skud. Samtidig afskaffes kommunens tryghedsgaranti, der i dag betyder at der ikke kan ske afskedigelser ved nedskæringer eller udlicitering.

Fagforeningerne bruger tiden på at sprede illusioner til deres politikerne og har virkelighedsfjernt forsøgt at vise alternative besparelser og samarbejdet om rationaliseringer.
Disse pampere og kommunale politikere er pot og pande med Fogh. Nu da kommunalreformen er kørt hjem,  er turen kommet til resten.

Netavisen 22. maj 2007


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne