Sarkozy, Frankrigs nyvalgte demagog og lov og orden-præsident

Kommunistisk Politik 10, 2007

Valget af Sarkozy kan ikke undgå at betyde en alvorlig skærpelse af klassekampen i Frankrig med nye angreb på den allerfattigste del af den arbejdende befolkning. Der har efter offentliggørelse af præsidentvalget allerede været uroligheder som protest mod valget.

I sin udtalelse forud for 2. valgrunde opfordrede Frankrigs Kommunistiske Arbejderparti til at spærre vejen for Sarkozy og gav ham bl.a. følgende karakteristik:

”Hans år i indenrigsministeriet har været mørke år for de demokratiske frihedsrettigheder. Han har oprettet en almægtig og allestedsnærværende politistat, som kriminaliserer enhver for sociale afvigelser. Han har taget de amerikanske højre-konservatives teser og mål til sig og ønsker at klassificere os, diskriminere os og straffe os i overensstemmelse med vores gener, og det fra den spædeste barndom. Han lovpriser individualismen, et synonym for, at ”alle er sig selv nok”, og en retfærdiggørelse af, at ”magt er sagen”.

Hans anden inspirationskilde er Le Pens teser. Ved at udnytte undskyldningen om at marginalisere Front National adopterer han ikke blot deres ideer, men er begyndt at udføre dem i praksis, navnlig inden for områderne immigration og ”sikkerhed”.

På det økonomiske område har han pralet med, at han hurtigt og i fuld skala vil gennemtvinge monopolernes plan for privatisering, for udradering af arbejderlovene, fortsættelsen af nedlæggelsen af den offentlige service og beskyttelse. Det er det ”gennembrud”, som han til stadighed lover, der bifaldes af bosserne, som håber på at få ”ånderum” til at superudbytte os og til i endnu større skala at organisere ”fri og uhindret konkurrence” ved hjælp af ”out-sourcing”, altid for at forøge deres profitter.”

Se også:

Sarkozy: Nyliberalismens og politistatens mand

Netavisen 15. maj 2007


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne