OK 2007: Stor utilfredshed men ingen konflikt

Kommunistisk Politik 10, 2007

Cirkuset omkring overenskomst 2007 er slut. Gennem manipulation blev en overenskomstkonflikt forhindret.
Det der af flere faglige topledere er, blev kaldt ”bedste overenskomst nogensinde” har indeholdt øget ”fleksibilitet” og individualisering, ingen nævneværdig regulering af mindstelønnen og slet ingen nedsættelse af arbejdstiden – tværtimod.

Ved hjælp af en overenskomst indretning som for enhver pris skal søge at forhindre en overenskomfst konflikt og med de udemokratiske sammenkædningsregler er overenskomsten blevet trumfet igennem. Var det ikke for disse regler  havde der været konflikt hos både 3F og FOA overenskomstområdet.

Med de decentrale forhandlinger er systemet for år tilbage blevet indrettet så man ikke kan have centrale overenskomst forhandlinger med fokus på fællesområder som nedsat arbejdstid og mindsteløn. Stemmer medlemmer så alligevel nej i de enkelte forbund uden fælles fokus på krav så kommer centralismen ind: forligsmandslovens sammenkædningsregler.

Når kun godt en tredjedel af de godt 600.000 medlemmer deltog i afstemningen, viser det noget om
at tingene er diffuse og at tilliden til at få et nej igennem er meget lille. Men samlet stemte omring 45 % Nej
 
2/3 af medlemmerne hos 3F, forbundet dvs. 62 % stemte klart Nej til det påtvungne mæglingsforslag og de indgåede overenskomster Kun 27,2 % stemte af de godt 96.000 3F ere stemte ja.  3F var sammen med FOA de eneste forbund der stemte nej.

At et klart nej med et trylleformular kan ændres til et ja på grund af sammenkædningsregler kan ikke undgå at øge mistilliden til den faglige top bidrage til krisen i fagforeningerne.

Faglig OK konference 6. juni
I Overenskomst 2007 initiativet der gik ind for et nej stilles der nu krav om at få fjernet de udemokratiske sammenkædningsregler og indkalder til landsdækkende faglig konference den 5. juni hvor situationen med de nye overenskomster og kommende overenskomster skal diskuteres.

Her bør spørgsmålet om en nedsættelse af den daglige arbejdstid og modstand mod fleksibilitet sammen med en kraftig hævelse af mindstelønnen have en central samlende rolle.
Op til OK2007 var spørgsmålet om arbejdstidsnedsættelse for alle helt fraværende i OK2007 initiativet.

Tal vedr. afstemningsresultatet OK2007
Overensomstafstemning for 600.000 medlemmer i 13 forbund
Stemmedeltagelse På 37 %

3F Nej: 60.393 Ja: 35.712    st. pct: 40
HK    Nej: 8.398 Ja: 30.478   st. pct: 28,5
Metal Nej: 13.287 Ja: 25.719   st. pct: 38,1
TIB Nej: 5.233 Ja: 9.781    st. pct: 34,8
               
Samlet LO Nej: 98.438 Ja: 123.100    st. pct: 37

Netavisen 9. maj 2009


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne