De nye bilafgifter betyder flere biler

Af NOAH-Trafik
Pressemeddelelse

De nye bilafgifter betyder flere biler, mere CO2 -udslip, flere ulykker, mere støj og trængsel og flere skadelige partikler, siger NOAH-Trafik.
– Når stort set alle hvidpladebiler bliver billigere, og der åbnes op for nye gulpladefiduser, fordi registreringsafgiften på gulpladebiler under 2 tons nedsættes kraftigt, er det helt usandsynligt, at der kommer mindre CO2-udledning,” udtaler Ivan Lund Pedersen fra NOAH-Trafik.

– Prisen på brugte hvidpladebiler kommer til at falde, og det vil stimulere salget. Nogle af de meget store biler på gule plader samt autocampere vil rigtig nok blive dyrere; men et meget større antal biler vil blive væsentligt billigere; så nettoresultatet vil efter vores vurdering være en forøgelse af udledningen af drivhusgasser.

Samtidigt vil den lokale forurening med ultrafine partikler øges markant, da der vil komme mange flere dieselbiler uden partikelfiltre på gaden.

Bilbranchen er tilfreds

Citroën satte lørdag den 28. april store annoncer med disse overskrifter i mange aviser:
“Besøg din Citroën-forhandler og se de store prisfald på tværs af hele modelprogrammet ”
Annoncerne oplyste om en prisnedsættelse på 19.476 kr. for en Citroën C1 1.0 og 23.929 kr. for en Citroën C3 1.4 HD1.

– Vi forstår godt bilfirmaets begejstring. Lovforslaget vil give bilsalget et yderligere opsving. Vi synes, at denne gave til bilbranchen er helt forfejlet,” siger Ivan Lund Pedersen.

Reducer antallet af biler

Generelt mener NOAH-Trafik, at man skal reducere biltrafikken. Det er ikke kun nødvendigt af hensyn til klimaet, men også for at begrænse biltrafikkens
voldsomme negative effekt på sundhed, sikkerhed og vore bymiljøer. Det er derfor afgørende, at både biler og drivmidler bliver dyrere. Ingen biler må derfor blive billigere. Hvis det sker, vil antallet af familier med to eller flere biler eksplodere.

NOAH-Trafik er derfor meget utilfreds med afgiftslettelsen for stort set alle biler på hvide plader. Bilbeskatningen er i forvejen lempet kraftigt gennem de seneste årtier. Skatte- og afgiftsstoppet gør, at der blot flyttes lidt rundt på bilafgifter. Det er godt at gøre nogle biler dyrere, men det er fuldstændig miljøfjendsk at gøre andre biler billigere.

NOAH-Trafik mener, at man helt burde afskaffe gulpladesystemet for at fjerne muligheden for fiduser, som de ovennævnte og for at stimulere alle – også firmaer til at købe mindre køretøjer. Der er ingen rimelighed i, at fx reklamefolk og vinduespudsere kører i meget store terrængående biler.

Ændringerne af registreringsafgifterne vil efter NOAH-Trafiks vurdering som nævnt resultere i flere dieselbiler. Som minimum burde det være et krav, at alle dieselbiler udstyres med partikelfiltre.

Vi henviser til

10 punkts program for en klimavenlig trafikpolitik

og høringssvar til Miljøstyrelsen vedr. CO2-udslip fra biler

Netavisen 2. maj 2007