Uærlighed og bedrageri sat i system

Af Henning Paaske Jensen APK
Tale holdt i Munke Mose Rød 1. maj 2007

Jeg vil påstå der er noget der ikke stemmer.
Ser vi hvad vi tilbydes i TV så skulle livet stort set gå ud på hvilket boligprogram vi skal se i fjernsynet, eller hvilke kendte personer vi skal se på i et gætteprogram. Det gælder hele Europa uanset om du har 5 eller 25 kanaler. Individualisme sat i system.
Vi skulle nødigt få frække ideer om fællesskab, solidaritet og fælles handling. Vi må ikke se eller tænke for meget over tingene – med en Fogh regering der har sat turbo på udviklingen af den stigende forskel mellem rig og fattig.

Vi kræver velfærd til alle, og det gjorde store dele af Danmark også med udviklingen af de folkelige protester i landet på grund af nedskæringer ikke mindst på børnepasnings området. Det er et sådan aktionsfællesskab de frygter – ”socialistiske ballademagere” blev det kaldt.

Er det forkert at sige at Friværdi-Danmark producerer på bekostning af de svage i samfundet? Med en boligboble som kan briste når kapitalismens økonomiske kriser kommer og fjerner også ”sikkerheden” for det store flertal.
Der er ikke meget, der skal til for at vælte læsset, hvis den økonomiske krise som mange forudser snart rammer det rekord forgældede USA og som kan få store konsekvenser også i Danmark.

Hvor megen indsigt får vi i, at krigsforbryder-regeringens deltagelse i krig er deltagelse i USA’s røverkrig og slet ikke forskellig fra de krige, det britiske imperium i kolonitiden gennemførte for at frarøve kolonilandene deres ressourcer.
Også dengang påstod man, at det var for at hjælpe tilbagestående samfund, mens aktionen gik ud på røveri af deres rigdomme.

Det er en lidt anden retorik der benyttes i dag: demokrati – menneskerettigheder. Men Abu Ghraib-fangelejrene og massedrab på hundredtusinder viser det sande ansigt.
Vi ønsker ikke udgydt blod for at de kan røve olie, gas og andre råstoffer.

Hvad må vi lægge ører til? I en eller anden variant hører vi en mediestyret skinger stemme om lov og orden, terrorisme – islam – i mange varianter, lige nu om tørklæder. Hvilket bedrag! Hvis lov og orden? Med en amerikansk terrorkrig holdt udenfor?

Terrorsagen fra Vollsmose kom som en appelsin i systemets turban, hjulpet på vej med infiltrering af en politiagent, som ikke kunne lide fremmede – og erklæret psykisk syg. Det var politiets hovedvidne.

”Med lov skal land bygges” Derfor føres også med alle midler krig mod den ungdom og de folkelige fristeder hvor man ønsker en anden vision og frirum end det monopolernes Danmark vil tillade. I går var det Ungdomshuset og i morgen er det måske Christiania. Dette er ikke blot københavns-fænomener, men vigtige anliggender for hele Danmark. Det er os alle, de forsøger at angribe.

Jeg vil påstå at det, der er sat i system i Danmark, er uærligheden og bedrageri, en forbryderisk plan som de ikke laver reklameskilte med. De fører krig og kræver Danmark indrettet efter, hvad der gavner AP Møller-koncernens profitter, og uanset menneskelige omkostninger.

Og de uddyber heller ikke:
Danmarks deltagelse i ulovlige krige sker for at sikre danske monopoler del i rovet af andre landes ressourcer, som USA har sat sig for at kontrollere – olie og gas …

Men de har et problem: Vi evner både at se høre og reflektere:

Vi erkender trin for trin, at løgnen er sat i system i grådighedens tjeneste – uanset om det er deltagelse i krig, eller det er deltagelse i EU-propaganda om privatiseringens velsignelser.

Vi vil af med Fogh regeringen nu. Men vores fremtid kan ikke blive et valg mellem Fogh Rasmussen eller Thorning Schmidt. Begge er dybest set tjenere for det kapitalistiske system og danske monopoler. Begge er tilhængere af involvering i krig, EU, privatisering og et fleksibelt arbejdsmarked hvor der knokles stadig hårdere.

En helt anderledes vision trænger sig på: Om modstand mod krig og kapitalismens hærgen. Med en ny tids unge i spidsen.

Vi så det i Frankrig hvor ungdommen gik i spidsen imod ny fleksibel fyringslov og endte med at få opbakning fra arbejderklassen og gennem generalstrejker fik forslaget taget af bordet.

Vi så det i Danmark i velfærdskampen, vi så det i solidariteten med Ungdomshuset. Herfra sidder stadig unge i fængsel på 3. måned – ikke fordi de havde gjort noget, men fordi de befandt sig i det hus, myndighederne har stjålet fra ungdommen. Og vi vil også se det, såfremt Fogh-regeringen beslutter sat sætte politiet ind for at frarøve christianitterne Christiania eller i andre kampe

  Vi siger nej til krig!

Vi siger nej til terrorlove og terrorretssager

Vi kræver velfærd til alle

Netavisen 3. maj 2007


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne