Afvisning af Brabrand Boligforenings nye udsmidning

Af Indvandrerrådgivningen

Indvandrerrådgivningen afviser Brabrand Boligforenings nye udsmidning af indvandrerfamilie som juridisk grundløs!

Brabrand Boligforenings advokat Bent Müller modtager nu afvisning af lejemålets ophævelse.

Indvandrerrådgivningen afviser dels grundet advokaten (og dermed også Brabrand Boligforening) formodentligt ikke overholder begrebet indenfor jura – ”lov og ærbarhed”, da vi betvivler deres ret til at indesidde en afhøringsrapport for en mindreårig. Derfor kan de ikke benytte afhøringsrapporten som retsligt bevismateriale.

Desuden har indvandrerrådgivningen overfor Politimesteren trukket den omtalte mindreårige drengs såkaldte tilståelse tilbage, idet vi er af den opfattelse, at drengen er presset til at tilstå. Drengens retssikkerhed har været tvivlsom og krænket. Drengen har da også, som vidne i en retssag om ildspåsættelserne i Gellerup afvist tilståelsen og udtaler direkte, at han føler sig presset til det under den mere end dagslange afhøring uden andet end et glas vand.

Det kan undre, at Brabrand Boligforening ”kun” forfølger en familie med udsættelse i de såkaldte brandstiftelsessager, når det er almindeligvis er mellem 14 og 30 stk. hver måned i det sidste år. Vi må her i den næste tid og speciel i denne week end med stærk sol og udendørsliv se et stigende antal brande. Politiet betegner det som normalt for området. Man skulle tro de sociale myndigheder og fritidsforvalt-ningen synes det samme, når antallet af brande er konstant. Det er en tanke værd, hvorfor kan myndighederne ikke afhjælpe denne lediggang og fritidsproblem?

Og hvorfor udtager Brabrand Boligforening familier til udsættelse og gabestok, der har været gode ”kunder” gennem 15 – 20 år uden problemer. Hvorfor vil Brabrand Boligforening ødelægge disse familier, når de taler meget om at ”socialisere” Gellerupområdet? Måske har vi her med en bestyrelse med store ord og en stor afmagt, når de forsøger sig på områder, de ikke skal betræde, nemlig de sociale myndigheders og politiets.

Indvandrerrådgivningen vil gerne udtrykke, at vi ikke sympatiserer med ildspåsættelser, røverier eller anden kriminalitet, det skal straffes.

Netavisen 16. april 2007


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne