Dom i grundlovssagen 11. april

Af Grundlovskomiteen 2003

Østre Landsret afsiger dom i Grundlovssagen onsdag den 11. april. Det sker i samme retssal i Bredgade 59, hvor sagen i januar og februar blev domsforhandlet. Man er velkommen til at møde op og høre rettens dom, der meddeles kl.13.

13-12-2006 : Grundloven mere aktuel end nogensinde

Der er mange meninger om Grundloven. Men alle er enige om, at når vi har en Grundlov, skal den overholdes af alle. Den er symbolet på den aftale, vi har indgået med hinanden – en aftale der garanterer folkestyret og fastlægger vores ansvar og pligter, friheder og rettigheder.

»Grundlovskomiteen 2003 vedr. Irak-krigen« har valgt at genoptrykke Grundloven, fordi vi alle sammen – fra tid til anden – har godt af at blive mindet om, hvad der egentlig står i Grundloven, og at den gælder for alle i landet – også politikerne. Den må hverken bøjes eller brydes. Vi kan med rette forvente af vores valgte repræsentanter, at de forvalter deres ombud med respekt for dens ord, ånd og forudsætninger. Ikke desto mindre vedtog man med stemmerne 61 for og 50 imod i en halvfyldt Folketingssal – med 68 fraværende (!) – den skelsættende aktion at lade Danmark deltage i angrebet på Irak i 2003.

Vi er overbevist om, at denne deltagelse var en overtrædelse af Grundloven.

Står statsministeren over grundloven?

(Teksten blev indrykket som annonce i Politiken, Kristeligt Dagblad og Information i juni 2006)

Selvfølgelig står statsministeren ikke over Grundloven! I Danmark er alle lige for loven. Men Anders Fogh Rasmussen er parat til juridiske krumspring for at undgå grundlovssagen om Danmarks deltagelse i Irak-krigen.

Irak-krigen var ulovlig
Folketingets beslutning om at sende danske tropper i krig i Irak i 2003 var i strid med Grundloven. Danmark var ikke i fare for at blive angrebet, og FN havde ikke besluttet at føre krig – de to eneste lovlige grunde til at gå i krig ifølge Grundloven.

Folketinget vedtog at sende danske soldater i krig med 61 stemmer for og 50 imod. De øvrige 68 medlemmer valgte at blive væk! Men heller ikke Folketinget står over Grundloven. Den er netop det fundament, vi borgere kan holde os til, når magten misbruges.

Som Anders Fogh Rasmussen sagde i sin grundlovstale i 2005: »Der kan bestemt godt være brug for … en bedre sikring af det enkelte menneskes retssikkerhed i forhold til de offentlige myndigheder…«

Sådan lyder det ved festlige lejligheder. Hvordan er så virkeligheden?

Krig kommer ikke danske borgere ved!
26 danske statsborgere har anlagt sag mod statsministeren for at få rettens ord for, at Irak-krigen var i strid med Grundloven. Sagsøgerne ønsker sagen vurderet ved retten – det burde være ligetil.

Men gennem kammeradvokaten, statens juridiske talerør, har statsministeren meddelt, at sagsøgerne ikke har »søgsmålskompetence«. Det betyder, at Irak-krigen ikke vedkommer dem – og så kan de ikke få sagen prøvet ved domstolene.

Statsministeren mener altså, at det ikke angår os borgere, at Danmark er i krig. Blandt sagsøgerne er Kirsten og Johan Kirkmand, der mistede deres 21-årige søn, som var udsendt som soldat i Irak. Krigen kommer heller ikke dem ved!

Vi har brug for din støtte
I Grundlovskomiteen 2003 vedr. Irak-krigen giver vi ikke op, og vi er indstillet på et langt, sejt træk. Målet er at slå fast én gang for alle, at Grundloven ikke kan tilsidesættes af et simpelt folketingsflertal i en halvtom folketingssal. Ellers risikerer vi, at danske soldater igen i fremtiden bliver sendt ud i ulykkelige – og ulovlige– krige.

Netavisen 5. april 2007


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne