Europæisk patient mobilitet – første skridt mod EU-liberalisering af sundhedssektoren

– Regeringen bør stå fast på, at vi selv skal bestemme organiseringen og finansieringen af sundhedsvæsenet, udtaler Søren Søndergaard fra Folkebevægelsen mod EU

EUs kommissær for sundhed Markos Kyprianou udtaler, at konkurrence mellem sundhedsvæsnerne i EUs medlemslande er uundgåelig idet borgerne har ret til behandling i andre medlemsstater.

Den fri bevægelighed og EU’s konkurrenceregler har allerede haft afgørende indflydelse på medlemsstaternes sundhedsydelser. Nu planlægger EU kommissionen et initiativ om styrket patient mobilitet i EU, der kan underminere medlemsstaternes mulighed for at planlægge og finansiere et sundhedssystem af høj kvalitet tæt på borgerne.

– I stedet for at respektere, at EU ikke har kompetence i forhold til medlemsstaternes sundhedssektorer, tordner EU-kommissionen fremad med initiativer om samordning under dække af borgernes ret til fri bevægelighed, udtaler Søren Søndergaard, som er medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU.

– Dette er endnu et eksempel på, hvordan EU-kommissionen griber ind på nye områder med henvisning til at ”markedet” har gjort det nødvendigt. Debatten om initiativet er helt grotesk. I stedet for at fokusere på, at sikre nationale sundhedssystemer af høj kvalitet tæt på borgerne, fokusere EU-kommissionen på, hvordan det kan gøres nemmere at transportere patienter rundt mellem medlemsstaterne, siger Søren Søndergaard og tilføjer:

– Folkebevægelsen opfordrer den danske regering til at stå fast på, at det er medlemsstaterne der har retten og kompetencen til at bestemme, hvordan de hver især ønsker at organisere og finansiere deres nationale sundhedssystemer. Derudover, opfordrer Folkebevægelsen regeringen til at arbejde for, at EUs konkurrenceregler slet ikke skal være gældende for sundhedsydelser.

Netavisen 23. marts 2007


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne