En hilsen til alle, især i ”demokratiets” varetægt!

Af B.C. Andersen
Arbejderforfatter, Randers

•  Som om det ny opera-hus, danske soldaters deltagelse i neocon’ernes imperialistiske røverkrig mod verden fattige og undertrykte, himmel-høje og fede koncessioner, ikke er nok, for kapitalens nålestribede skyggeregering, i direktionslokalerne, hævet over byen

så kræver de ensretning og lydighed, ellers er det Mütze ab

Attentatet og mordet på Jagtvej 69 – og den medfølgende ikke-erklærede undtagelsestilstand – er nøje planlagt, og følger helt manuskriptet fra magtens stinkende korridorer, hvor hver aktør har fået tildelt en rolle, de skal udfylde efter manuskript forfatternes og instruktørens anvisninger.

•  reaktionære politikere, politi, diverse medieludere, Faderhus… instrueret af nyliberalismen/neocon’erne

Det vi er vidne til, er en uropførelse af kapitalmagtens totalteater ”nedkæmpelse af større civil uro… en optakt til borgerkrig”, sat i scene for at afprøve terrorlov, udvidelsen af beføjelserne til statsmagtens voldsapparat. MEN, stadig iklædt en maske, og et tyndt lag fernis af såkaldt borgerligt demokrati!

•  For selvfølgelig skal de unge da ha´ et hus… Det skal bare ligge et sted udenfor byen, hvor det ikke trækker de omkring liggende ejendommes værdi ned!

•  Og selvfølgelig var det et sammenfald af uheldige omstændigheder, og en misforståelse, at psykisk syge hjemløse af anden etnisk baggrund, blev anholdt og slæbt af sted, da politiet smadrede døren ind til Gaderummet… De skal naturligvis have anvist deres sted, men et hvor de ikke syner så meget!

•  Og sådan var det slet ikke ment, da en dreng på sin fødselsdag blev bortført på åben gade af tre civile uroer, taget med på en køretur, gennembanket, og truet med en tur i mosen, eller skoven… Det her er Danmark, hvor der hersker retssikkerhed, og demokrati, ikke en bananrepublik med dødspatruljer!

•  Og se, kære små piger, nu har I stået og grædt over Ungeren, her er et par småsten, som kært minde, udover knippelsuppen I fik i går… Og nu må I passere gaden, så vi kan hjælpe andemor og ællingerne over!

•  Vi vasker vore hænder, det er slet ikke os. Det er en hård kerne af kriminelle elementer, hvis forældre har svigtet, og som skulle sættes til at rydde op efter deres skarnsunger på Nørrebro!

•  Og Ruth og Moses skriger taksigelser i orgasme og jubelsang til den sande herre… De er kørt i front som bannerførere for det videre felttog. Nu gælder det hele Danmark – bøsserne/de lesbiske, abortlæger, anderledes tænkende, der ikke slutter op om det zionistiske Israel. De kristne fundamentalisters alliance med neocon’erne, og drømmen om totalt verdensherredømme… Snart ruller Faderhuset ud under kors og dannebrog, for at gøre hvad ligesindede trosfæller i USA har gjort smertefrit i flere år, nedskydning af de ugudelige som trodser herren!

Den kapitalistiske statsmagt fører ikke kun angrebskrig i Irak og Afghanistan. Den har påbegyndt sin terrorkrig indenfor landets egne grænser – målet er at skræmme befolkningen fra at gøre modstand mod ensretning, nedskæringer, neocon’ers drøm om verdensherredømme, og den igangværende krig mod verdens fattige og undertrykte.

Dette totalteater, vi har været vidne til i de Københavnske gader, opføres overalt indenfor EU og i de lande som bakker op om USA-imperialismen – i Englands byer med store koncentrationer, af muslimer, og alternative miljøer, spærres bydel for bydel af, og det engelske Gestapo, driver uhæmmet klapjagt på folk som bor der.

Spillet er blodig alvor, det er klassekamp, de undertrykte mod herrerne – Vi har set en flig af, hvad der er under den kapitalistiske statsmagts demokratiske maske, og hvor tynd fernisen af retssikkerhed er!

•  at der endnu kan være folk på den såkaldte Venstrefløj og blandt andre progressive, som hænger fast i den borgerlige kapitalistiske statsmagts hængedynd, og have tiltro til såkaldte retsprincipper og demokrati, er for mig en gåde!

FULD STØTTE TIL DEN FORTSATTE KAMP!
FRIGIVELSE AF DE POLITISKE FANGER !

Netavisen 11. marts 2007


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne