Sakset: Nej til Industriforliget NEJ! – NEJ! – NEJ! – NEJ!

Kommunistisk Politik 5, 2007


Det bør blive et klart Nej til OK07

Af Johnny Hauge, Fællestillidsrepræsentant i Billund Lufthavn, 3F Netdebat 26. februar ’07

Som skifteholdsarbejder kan jeg ikke lige se, hvad der er opnået for denne medarbejdergruppe!

Vi havde ønsket kortere arbejdstid for skiftehold, men NEJ. Mere indflydelse på planlægningen af arbejdstiden, men NEJ. Bedre betaling for aften/nat, evt. konverteret til frihed, men NEJ!

Hvad har vi så fået? En gennemsnitlig regulering af genetillæggene på ca. 3 %. Ved sidste OK-forhandling blev holddrift-tillæggene reguleret med 3 % på hverdage og 1,25 % på lør./søndage!
Hvis man således arbejder i tre-skift, og hvis man ønskede at (eller kunne) konvertere den fyrstelige stigning til frihed, ja, så ville den daglige arbejdstid kunne nedsættes med ca. 1½ minut pr. arbejdsdag! Det er svært at få armene ned, ik’?

I gennem de sidste par år har forbund og organisationer brugt mange ressourcer på konferencer og møder for at afdække de ulemper, der er i forbindelse med skiftende arbejdstider, det være sig både de fysiske og sociale ulemper.
Ulemperne er i øvrigt veldokumenterede rent professionelt, men hovedorganisationerne har åbenbart behov for at diskutere problematikken yderligere en tre års tid! Undskyld sproget, men er det ikke at tage pis på medlemmerne og deres repræsentanter, som har deltaget i disse møder og konferencer?

Der var også ønske om bedre forhold for tillidsrepræsentanterne! Det kan derfor være vældigt fint, at organisationerne kommer frem til, at der skal betales for den ofte frivillige indsats – men skaber det bedre arbejdsforhold? Nej, vel! I bedste fald kan det bruges til at købe aflad på hjemmefronten!
I denne sammenhæng bør man som tillidsrepræsentant nok stille sig spørgsmålet, om betalingen skulle gøre det nemmere for organisationerne at gennemtrumfe et ja til OK ’07.

Slutteligt vil jeg gerne give et skulderklap til Mattias, formand for 3FU. Han har lidt ret i sine betragtninger om, hvem der bevæger sig væk fra hvem! Man skulle næsten tro, at en ny fællesparole er på banen, nemlig: Organisationerne/forbundene går den ene vej, og medlemmerne går en anden vej!

Arbejdsgiverne skriger af grin:
Dansk Industris Hans Skov Christensen må have skreget af grin, da aftalen kom på plads, udtaler Bjarne Sørensen, formand for Metal Horsens og repræsentant for OK 2007-Initiativet.
– Jeg bryder mig heller ikke om, at den hidtidige forsøgsordning, som har været brugt til at fravige industrioverenskomstens bestemmelser, bliver gjort permanent, siger Bjarne Sørensen til Dagbladet Arbejderen. Blot man er enig på arbejdspladsen, kan man fravige alt i industriens overenskomst. Det vil kunne bruges af arbejdsgiverne i perioder, hvor det ikke går så godt, til at presse lønnedgang igennem eller give køb på andre allerede opnåede goder

HK/Privat opfordrer til et nej til industriforliget
Baggrunden for HK-bestyrelsens nej skyldes især, at overenskomsten indeholder den såkaldte 50 procents-regel – en regel om, at der skal være 50 procent HK-medlemmer på arbejdspladsen, før man kan få overenskomst. Reglen forhindrer ifølge forbundet mere end 10.000 HK-medlemmer, som har kæmpet længe for at få den afskaffet, i at få en overenskomst.
Ud af de godt 300.000, som det nylige industriforlig omfatter, udgør HK/Privats medlemmer godt 36.000.

Formanden for 3F Horsens om CO-Industri-forliget
– Jeg synes, det ser ualmindelig magert ud, udtaler Hans A. Sørensen, Horsens.
Det er et stort problem, at der ikke sker mere på skifteholdsområdet. Der burde ske et løft for f.eks. natarbejde.

Tue Tortsen, formand for 3F Frederiksborg
– Det var ikke krummer, vi gik efter.
– DI vil jo helst beholde pengene selv. Men det er ikke godt nok. Vi skal have en femmer mere i timen hvert år, det skal vi stå fast på. Fagforeningen står sig bedst over for medlemmerne, når den står fast. Derfor skal vi ikke ryste på hånden, når vi siger nej til de smuler, der tilbydes i forliget.

Johnny Hauge, fællestillidsrepræsentant i Billund Lufthavn
– Der var også et ønske om bedre forhold for tillidsrepræsentanterne! Det kan derfor være vældigt fint, at organisationerne kommer frem til, at der skal betales for den ofte frivillige indsats – men skaber det bedre arbejdsforhold? Nej, vel! I bedste fald kan det bruges til at købe aflad på hjemmefronten!
– I denne sammenhæng bør man som tillidsrepræsentant nok stille sig spørgsmålet, om betalingen skulle gøre det nemmere for organisationerne at gennemtrumfe et ja til OK ’07.

CO-Industris tillidsfolk får 30.000 kr. oven i lønnen – hvorfor?
Formanden for Dansk Industri, Hans Skov Christensen, lægger ikke skjul på, hvad hans baggrund er for at bevilge 30.000 årligt til tillidsfolk.
Mandag den 26. februar klarlagde han over for DR’s radiolyttere
At tillidsfolkene skulle have en påskønnelse, – fordi der kan ligge et stort arbejde i at overbevise de overenskomstansatte om gennemførelsen af ofte upopulære beslutninger.

Begunstigelsen kan ikke ses som andet end et forsøg på forpampring af tillidsfolkene og på at fjerne dem fra at være som de folk, de repræsenterer og bør kæmpe for. 30.000 ekstra til alle ansatte kan der slet ikke blive tale om.

Netavisen 1. marts 2007


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne