“Man piner da handicappede”….. ! ?

Af Peer Nørbo

De seneste ugers offentliggørelse af hemmelige og skjulte optagelser i forskellige handicap institutioner, maner til eftertanke. Hvad foregår der? Behandler vores samfund mennesker uværdigt? Er det onde og sadistiske mennesker, der er sat til at arbejde indenfor dette område ?

For at finde svarene på disse spørgsmål, og flere andre, må man også her gå bag om og dybere ned i problematikken, end den sensationshungrende presse gør, en presse der først og fremmest tænker i oplagstal og stigende indtjening.

Man må huske på, at vi taler om et område, der ikke for politikerne, på nær lige i de her dage, er ret højt prioriteret. Det drejer sig om meget handicappede mennesker, der hverken er ret mange stemmer i eller for den sags skyld ret megen købekraft i. Mennesker der i det daglige er gemt væk og helst bare skal opbevares uden at være for meget i vejen for det omkringliggende, strømlinede samfund.

Området har i årevis været udsat for besparelser og nedskæringer. Der findes ikke længere de efteruddannelses muligheder der, trods alt, tidligere var. Senest vil den nylige strukturreform udmønte yderligere forringelser, rundt om i kommunerne.

Men er det da bare penge der skal til ? Ja, det er det !

Man kan ikke arbejde med meget belastede brugere år ud og år ind uden at få opdateret sin viden og kunnen, gennem efteruddannelser og kurser. Andre fag har indset nødvendigheden af at efter – og videreuddanne sit personale, når behovet er der. Man kan ikke forvente at mennesker i et lavlønsområde, som det pædagogiske, bare kan løfte og forny sig selv, med så hårdt og belastet et arbejde. Der kan opstå en forråelse af tankegangen, selvom det bestemt ikke var det forsæt, man gik ind i området med.

Langt hovedparten af socialtpædagogisk arbejdende mennesker, har valgt dette fag, fordi de ønsker at gøre en forskel, til det gode, for medborgere der trænger til hjælp. Der bliver arbejdet benhårdt, fysisk og psykisk, på landets døgninstitutioner, hvad tallene for nedslidning da også giver et tydeligt bevis på.

Selvfølgelig bliver der også begået fejl.

Det bliver svært at undgå, så længe man ikke erkender at der skal efteruddannelse, supervision og økonomi til området.

Netavisen 21. februar 2007


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne