Grønland viste os vejen for 25 år siden

Af Folkebevægelsen mod EU:

Folkebevægelsen mod EU markerer 25-året for det grønlandske nej torsdag den 22. februar kl. 17.15 på Drop Inn, Kompagnistræde 34 i København.

Som en del af det danske Rigsfællesskab blev Grønland medlem af EF ved Danmarks indlemmelse den 1. januar 1973. Det grønlandske hjemmestyre blev indført i 1979, og efter en folkeafstemning den 23. februar 1982, stemte et flertal på 53 procent af grønlænderne ja til at træde ud af EF – en udtræden, der fik virkning fra den 1. februar 1985.

– Den grønlandske befolkning viste os vejen for 25 år siden. De lod sig ikke true af ja-sidens dommedagsprofetier om isolation og elendighed – det kan vi lære af, siger Sven Skovmand, tidl. medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU, og aktiv i forbindelse med den grønlandske afstemning.

– Det er paradoksalt, at 25-året for Grønlands nej sammenfalder med et forsøg fra EU på at bestemme over grønlandsk hvalfangst. Det viser tydeligt, at unionen ikke har nogen fornemmelse for grønlandske forhold, men Folkebevægelsen mod EU vil gerne støtte Grønland og Færøerne i EU-parlamentet. Vi vil derfor tage initiativ til et særligt udvalg for nordatlantiske forhold, siger Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU.

– Den grønlandske frigørelse fra EF var en fornuftig beslutning, som der er god grund til at fejre. Uden den ville det grønlandske samfund være underlagt EU’s lovgivning uden reel mulighed for indflydelse på udformningen af lovene og deraf manglende folkestyre. Grønland ville lide under den manglende forståelse for miljøet, en manglende forståelse for det naturlige samkvem med naturen og en bæredygtig udnyttelse af den. Vi ser lignende problemer i Danmarks forhold til EU og vi ønsker derfor Folkebevægelsen mod EU held og lykke i kampen fremover, udtaler Mininnguaq Kleist (fmd. for den grønlandske selvstændighedsbevægelse Inussuk)

Sven Skovmand, Mininnguaq Kleist og Søren Søndergaard er oplægsholdere ved markeringen den 22. februar, og Folkebevægelsen mod EU’s talsperson Karina Rohr Sørensen, der i en del af sin barndom har boet i Grønland, er ordstyrer.

Netavisen 21. februar 2007


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne