Skeletterne vælter ud af skabet

Af Kirsten Normann Andersen
FOA Århus

28 stemmer ud af 31 er åbenlyst ikke en garanti for kvalitet. Det budgetforlig, som flertallet i Århus byråd stemte for i efteråret, er ikke længere til at genkende. Lokalcentre skal alligevel ikke lukkes. Lukning af Åby bibliotek var også en fejl. Til gengæld kom det bag på alle, at ældre borgere skal finansiere enorme og helt urimelige huslejestigninger. Og Louise Gades offentlige løfte til lille Daniel om, at hans fritidshjem ikke skulle lukke, kunne alligevel ikke overholdes, ligesom det tilsyneladende er kommet bag på alle, at over 2000 børn skal flytte daginstitution.

Flere hovsa løsninger venter
Og farcen er ikke slut endnu. Der skal findes besparelser ved at udlicitere kommunale opgaver. Fortjenesten i 2007 er sat til 5 mio. kr. men allerede inden processen er sat i gang, er der beregnet en merudgift på minimum 2 mio. kr. plus det løse, som endnu ikke er prisfastsat – eller over 6 mio. kr. over 3 år.

Lige nu raser en skraldekonflikt i Århus. Den kommunale opgave er udliciteret, fordi kommunen ville spare penge og slippe for ansvaret for medarbejderne. Men skraldefirmaet HCS skal også tjene penge på opgaven. Hvor mange penge de kan/vil tjene på opgaven afhænger af, hvor meget medarbejderne kan presses. I tilfældet HCS har ledelsen tilsyneladende overskredet den grænse. Medarbejderne har fået nok, og kæmper nu for ordentlige vilkår.

I Århus Kommune er der igen arbejde til embedsmændene, som nu skal undersøge, om kontrakten med HCS er overholdt, eller om den skal opsiges – altså endnu en merudgift. Hertil kommer kommunernes merudgift til sygedagpenge for de ansatte, som ikke kunne klare arbejdspresset.

Om igen Århus
Borgerne og de ansatte havde advaret om konsekvenserne. Embedsmændene burde have forudset det – men politikerne – de vasker hænder. Ikke desto mindre, så begynder budgetforliget at ligne regulært misbrug af kommunale midler. Hvor mange hjemmehjælpere, daginstitutionspersonale, buschauffører, gartnere, rengøringsassistenter m.v. kunne vi have fået, for de mange penge der nu bruges til at udarbejde kontrakter og lave kontrol? 

Hvis politikerne vil generobre en grad af respekt – så er der kun en vej – budgetforliget skal laves om. Borgerne fik ret. I et nyt budgetforlig får politikerne mulighed for – endnu engang – at udarbejde et forslag til løsning af kommunale opgaver, som tager udgangspunkt i borgernes behov for velfærd, i stedet for at bruge millioner på kommunalt bureaukrati.

Artiklen er tidligere bragt på FOA-Århus hjemmeside:

Debatindlæg: “Skeletterne vælter ud af skabet”.

Se også:

Århusianske skraldemænd i kamp

Netavisen 13. februar 2007


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne