Profitternes himmelflugt i drivhuset

Af autonom info-service

800 klimaeksperter står bag FNs 4. klimarapport. Rapporten, der var 6 år undervejs, advarer om dramatiske opvarmningstendenser i de kommende årtier. Altimens skovler de ansvarlige verdenskoncerner rekordprofitter ind.

Så kom den første del af en klimarapport udarbejdet af 800 videnskabsfolk fra 130 lande, som samarbejder i et internationalt udvalg for klimatiske spørgsmål, det såkaldte ” Intergovernmental Panel On Climate Change” (IPCC) . IPCC blev dannet i 1988 ud fra et samarbejde mellem verdens meteorologorganisation WMO og FNs klimaovervågningsprogram UNEP. Dette samarbejde blev etableret for at udarbejde aktualiserede videnskabelige rapporter til de løbende forhandlinger om forbedring af de klimatiske forhold.

Den varmeste periode i 1300 år

Ikke overraskende konkluderer rapporten, at der finder en generel opvarmning af jordens klima sted og at denne opvarmning har alvorlige konsekvenser. Overraskende er prognoserne for omfanget af denne klimaforandring. Rapporten efterlader ikke nogen tvivl om de dramatiske følgevirkninger for alt liv på jorden, hvis ikke det lykkes at få reduceret CO2 – drivhusgassen.

I tilfælde af en væsentlig reduktion af kuldioxid vil jordens temperatur stige mellem 1 og 2,7 grad Celsius. Dette angives som den maksimale bærbare belastning for landbrug, fiskeri og beboede kystområder. I tilfælde af at der ikke sker en drastisk reduktion af drivhusgassene, vil temperaturene ifølge prognoserne stige mellem 2,4 og 6,3 grader i løbet af de næste 90 år.

De konkrete følgevirkninger af en sådan klimaforandring vil blive offentliggjort i anden del af arbejdsrapporten, som udkommer i marts i år. Nogle videnskabsfolk mener, at vandets overflade inden år 2100 i gennemsnit vil stige med 58 cm , hvilket får katastrofale konsekvenser for millioner af mennesker. Specielt i Det indiske Ocean og i Stillehavet vil hele ø-grupper og lande forsvinde under havet.

Ifølge formanden for IPCC, Rajendra Pachauri, er udviklingen siden den sidste internationale klimarapport fra 2001 blevet tydeligt forværret. Siden man i 1980 startede med at udarbejde internationale klimaprognoser har man kortlagt de 12 varmeste år – 11 ud af disse 12 år, var de seneste 11 år! Tendens: hurtig accelererende. Ifølge videnskabsteamet er der formodentlig tale om den varmeste periode i 1300 år.

Koncernernes ansvar

Den vigtigste drivhusgas er kuldioxid, som primært opstår af forbrændning af kul, olie og naturgas. Det er disse energiprodukter, som de vigtigste verdenskoncerner bygger deres kollosale profitforretninger på. I torsdags angav den britisk-hollandske koncern Royal Dutch Shell deres årlige gevinst til 25,4 milliarder dollars. Endnu højere var profitten hos deres amerikanske konkurrent Exxon Mobil: 39,5 milliarder dollars ! Sidstnævnte koncern kom i mediernes søgelys, da det kom frem, at koncernledelsen havde investeret 16 millioner dollars i en kampagne IMOD de relativ harmløse poltiske tiltag, der vil reducere koncernernes drivhusgasudslip såvel i deres industrielle produktion som i deres produkter – først og fremmest biler.

Intergovernmental Panel On Climate Change – IPCC

http://www.ipcc.ch/

Netavisen 9. februar 2007


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne