Karen Jespersen: En dansk Neo-con justerer sin base

Af Henning Paaske Jensen

For de fleste er Karen Jespersens partiskifte og seneste opstilling for Venstre udtryk for en utrolig opportunisme.
En udvikling ud over det sædvanlige med opportunistisk spring over plankeværkerne fra VS over i Socialdemokratiet – og to gange som socialdemokratisk minister. Nu opstillet for Venstre i regeringens forsøg på at holde sig ved magten ved det kommende valg. 
Der er ingen tvivl om, at der er udlovet en ministerpost til Karen Jespersen, såfremt det lykkes Fogh at holde sig ved magten ved næste valg.

Men Karen Jespersens overgang til Venstre fra Socialdemokratiet følger sin egen indre logik . Det er først og fremmest en logisk organisatorisk trimning. Karen Jespersen er for længst ideologisk blevet en del af den pro-israelske ny-konservative bevægelse – i USA kaldet Neocons – hvis hovedfokus i dag er at føre korstog imod islam.  

Den blev startet op under Reagan, dengang med brod  imod ”Ondskabens Imperium”, den daværende supermagtsrival Sovjetunionen.  I dag står de neo-konservative bag kampagnen for ”vestlige frihedsrettigheder mod den islamiske trussel” eller ”civilisationernes sammenstød”, som Bush fører ud i praksis med ”præventive krige”,  ”krigen mod terror”, krigen mod ”Ondskabens Akse”. Også Karen Jespersen ser islam som hovedfjenden. 

Hun er stolt over, at Venstre gav deres ”frihedspris” til den nyliberale højreekstremist Ayaan Hirsi Ali fra Holland, har hun erklæret. I dag arbejder Hirsi Al for en af de ny-konservative tænketanke, American Enterprise Institute (AEI), som Bush har omtalt med taknemmelighed, og som er tæt forbundet med det zionistiske Israel.

– Jeg føler mig dybt beslægtet med den hollandske politiker Ayaan Hirsi Ali, der nu bor i USA. Hun startede i arbejderpartiet, men skiftede til det liberale parti. Hun repræsenterer nogle fantastisk vigtige holdninger for det moderne og fri Europa, sagde Karen Jespersen til TV2  

Men deres ’friheder’er markedets uindskrænkede frihed. Allerhelst USA’s og EU’s – om nødvendigt sikret med oliekrige.

Islam-hetz og Muhammed-provokationen

Karen Jespersen og hendes mand Ralf Pittelkow har med deres ubetingede opbakning til Jyllands Postens Muhammedprovokation vist, hvor deres verden går. Pittelkow er ansat ved Jyllands Posten – og mente ikke, at den socialdemokratiske støtte til avisen var kraftig nok.

Som bekendt har Jyllands Posten og dens kulturredaktør Flemming Rose tætte forbindelser til de nykonservative i USA. Muhammed-provokationen var ikke nogen tilfældighed. Den indgik i de nykonservatives globale hadekampagne, iværksat som dække over de igangværende aggressions- og erobringskrige i Mellemøsten.

Sådanne politikere er medansvarlige for død og ødelæggelse af et omfang, som får antallet af ofrene fra 11. september til at blegne. De fører og støtter en totalitær politik under påskud af ”forsvaret af vestlige værdier”.  Aggression, krig og besættelse mod fremmede folk – og suspension af menneskerettigheder og retssikkerhed bl.a. gennem indførelse af drakonisk terrorlovgivning,  især i de krigsførende lande.

For Karen Jespersen har det ikke været tilstrækkeligt at være med til at sikre Europas mest fremmedfjendske lovgivning.  Mange har fået et indblik i dybden af hendes fremmedhad, da hun med brask og bram for nogle år siden ville anbringe flygtninge på en isoleret ø som Middelgrundsfortet ved København. Det 21. århundredes danske kz-lejr.

Bag de historiske korstog skjulte sig økonomiske og strategiske interesser. Det igangværende anti-islamiske korstog skal skjule USA-imperialismens planer om helt at få kontrol over Mellemøstens olieressourcer. Når det kommer til stykket, er kampagnen mod muslimer overhovedet ikke forskellig fra hetzen mod jøderne, der op til 2. verdens krig blev lagt for had for at skjule Hitler Tysklands forsøg på verdenskontrol. Muslimer må bøde for at bo oven på verdens største oliereserver.

Uden en sådan kampagne var USA’s angreb og besættelse af Afghanistan og Irak ikke mulig. Den samme demagogi truer med krig mod Iran. Den stod bag invasionen i Libanon og arbejder på højtryk for at understøtte en udvikling med borgerkrig i Gaza og Palæstina. Det er her vi finder Karen Jespersens virkelige engagement. Hun vil spille en vigtig rolle i ”det civiliserede vestens kamp imod mørkets kræfter”.

For Karen Jespersen og gemalen Pittelkow er det intellektuelle neokonservative  selskab mere interessant end Dansk Folkeparti.  I Venstre åbnes der op for at de mere direkte kan arbejde som konsulenter for vestlige monopolborgerskaber og deres tænketanke.

Dansk Folkepartis opgave er med udgangspunkt i småborgerskabet at føre dette samt dele af arbejderklassen i reaktionær retning. Af denne grund er partiet nødt til f.eks.. at have en ”kritisk” EU holdning. For Jespersen og Pittelkow er dette for provinsielt og nationalistisk. Til gengæld har også Karen Jespersen indset fordele for hendes nye partifæller ved samarbejdet med Pia Kjærsgård og hendes flok.

Både Karen Jespersen og Ralf Pittelkow har erfaring fra de bonede gulve, udvalg og direktionskontorer. Karen Jespersen som socialdemokratisk minister og Pittelkov bl.a. som spindoktor for tdl. statsminister Poul Nyrup Rasmussen. 

Karen Jespersen har vist sig som hæmningsløs nyliberal. En skrupelløs politiker, der ser muligheder i at støtte op om Danmarks største krigsforbryder Anders Fogh, også på et tidspunkt hvor han er hårdt trængt.

Karen Jespersen har ikke noget hjerte, der banker for de svage. Det er en myte som visse medier forsøger at fastholde. Hun har en kødklump, hun vil omskabe til guld – med olie og blod.


Netavisen 6. februar 2007


Dette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES
– eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne