København: Det er jo bare børn – Så blev besparelser besluttet

Pressemeddelelse
Forældrenetværket KFO


Kongerosen København: Fra efterårets blokader af daginstitutioner
i protest mod planlagte besparelser.
Der var masser af grund til at aktionere – også i Købehavn!

Ifølge et kort indslag i TV-Lorry har Borgerrepræsentationen besluttet en omfattende spareplan. Ifølge borgmester Bo Asmus Kjeldgaard har man sparet der, hvor aktiviteterne kunne genoptages igen, når det økonomiske rod var bragt i orden igen. De borgerlige partier og Dansk Folkeparti er imod besparelserne og nervøse for, om forældrene nu vil fravælge den københavnske folkeskole og der vil være tale om serviceforringelser.

I KFO deler vi den bekymring og vi er med det udmeldte sparekatalog især bekymret for de sociale konsekvenser, som besparelsesforslagene vil resultere i. Det er en alvorlig situation, hvor diskussionen om besparelser er blevet ført uden at høre borgernes meninger og derfor kun kan føles som en spand kold vand i hovedet. I besparelseskataloget var der eksempelvis kun meget få ændringer i forhold til programmet ”Faglighed for alle”. Kunne det ikke diskuteres om fx nednormering af klubber og fratagelse af drifttilskuddet til forplejning er det bedste sted at spare? I et rigt land som Danmark virker det virkelig underligt.

Men selvfølgelig kan det løses ved at indføre asociale madordninger for de ressourcestærke (det lægger regeringens nye dagtilbudslov op til), og de ressourcestærke større børn og unge kan nok også finde noget andet at give sig til efter skoletid end at tilbringe tiden i klubben.

Københavns kommune bruger millioner på at få MTV-Awards til byen, på at bestille eksterne konsulentrapporter og brugerundersøgelser, men børnenes hverdag bekymrer jer ikke syndeligt. Som forældre til børn er det selvfølgelig foruroligende at måtte konkludere, at det virker som om at politikere tænker ”det er jo bare børn” i stedet for at tænke i helheder.

Det bliver spændende at se de præcise beslutninger. Det kan godt være, at kvalitet i nogle tilfælde kan ske uden tilføjelse af midler, men fjernelse af 110 mill. det skaber i hvert fald ikke kvalitet. Så nu må vi se om der også bliver skruet ned for den politiske retorik på området, så vi kan nærme os en fælles forståelse af den virkelighed, som møder vores børn og os som forældre i daginstitutionerne, fritidshjemmene og klubberne.

Op til Borgerrepæsentationsmødet udsendte KFO følgende pressemeddelelse:

Endnu en besparelse sniges ind af bagdøren i Københavns Kommune

Flere lukkedage, ingen vikardækning og færre klubpladser – det er bare nogle meget få af konsekvenserne af det nyeste sparekatalog Børne- og Ungdomsforvaltningen skal tage stilling til på deres møde i denne uge.

I KFO, mener vi, at det er uholdbart, at vi som forældre og institutioner hver anden måned skal forholde os til en besparelse på mellem 50 – 100 mio. kr. Når Børne- og ungeudvalget diskuterer endnu en besparelse på budgettet for 2007, er det 3. gang siden budgetvedtagelsen i oktober, der diskuteres ”omprioriteringer” – altså besparelser – på skole- og daginstitutionsområdet.

Hvis forældrebestyrelser og ledere skal kunne styre området ansvarligt, må vi vide, hvad vi har af ressourcer – og det gælder ikke bare de næste to måneder. Som det er nu må mange forældrebestyrelser snart smide håndklædet i ringen. Kvartalsvise sparerunder, en forvaltning som udmelder budgetter på grundlag af et mindre børnetal end det faktiske og institutioner der loves efterbevillinger, som aldrig kommer. Lige før jul fik alle institutioner besked på, at indefryse evt. uforbrugte midler – også selv om der var indhentet tilbud på ting, der skulle laves. Det er noget rod.

Når det er sagt er forslagene i sparekatalog nr. 3 en rigtig gyser, som får massive konsekvenser for de svageste børn i København og de tosprogede. Hvor blev idealerne fra ”faglighed for alle af” og hvad blev der af tankerne om, at give tosprogede børn de samme muligheder som danske børn. Hertil kommer, at man vil spare på vikarer og indføre endnu flere lukkedage. Oveni kommer en indirekte besparelse på personalet fordi, kommunen planlægger, at fjerne de ressourcer institutionerne har fået til forplejning. Ressourcer som de fleste steder som konsekvens af tidligere besparelser, er flyttet til personale og vikarressourcer.

I KFO er vi rystede, men også bekymrede. Sparekataloget viser, at der ikke er mere at hente, hverken i de Københavnske skoler eller daginstitutioner. Kommunen er i gang med at gnave benene. Og så ved vi ikke engang, hvor mange besparelsesrunder endnu, der er i vente i løbet af 2007. Og vi slipper nok heller ikke for besparelser i 2008.

I KFO opfordrer vi til, at Borgerrepræsentationen tager en grundig debat om, de kan stå inde for at der bruges så mange ressourcer på projekter uden dokumenteret effekt (fx faglighed for alle), samtidigt med, at man må bortprioritere gennemprøvede arbejdsformer, efteruddannelse og støtten til de svageste elever i børnehaveklassen

Netavisen 25. januar 2006