Jaget menneskevildt

Kommunistisk Politik 2, 2007

Fra 1. april træder en ny brutal sanktion mod kontanthjælpsmodtagere i kraft. Hundredvis af ægtepar vil blive sat på gaden, forudser Dansk Socialrådgiverforening.

Og de igangværende overenskomstforhandlinger er blevet ledsaget af nye skærpede toner over for indvandrere, arbejdsløse og bistandsmodtagere. Nye ‘initiativer’ er undervejs, såsom kontrolpatruljer og ideen om at straffe de arbejdsløse økonomisk for hver dag, de fortsat er arbejdsløse.

Der mangler arbejdskraft, så det må være folks egen skyld, hvis de ikke har job, siger reaktionen, der også bruger ‘gode tider’ til afstraffelse. Nye opgørelser afslører imidlertid, at arbejdsgiverne viser mere end tilbageholdenhed med fleks- og skånejob, og at mange unge stadig mangler en praktikplads. Ældre bliver stadig sat bagerst i jobkøen.

Hovedproblemet opfattes som værende de arbejdsløse og bistandsmodtagere selv. Derfor florerer det med nye initiativer og ideer, hvor pisken camoufleres som en hjælp eller gulerod.

Den private sfære skal ophæves, og der skal lægges pres på, så arbejdsløse og bistandsmodtagere lukker døren op, når jobpatruljen eller kontrolpatruljen banker uanmeldt på med læge, psykolog og jobkonsulent, der på stedet skal kunne rive sygeerklæringer itu – og mirakuløst helbrede folk.

For nylig opsendte de konservative en prøveballon om at indføre en ny lov og straffe de arbejdsløse økonomisk mere og mere for hver dag, de går ledige. Dette asociale forslag er netop ved at blive sat i værk i Sverige, efter at den borgerlige regering er kommet til magten. I første omgang blev ideen skudt ned af regeringen, tidspunktet var ikke passende. Men gemt er ikke glemt.

Landsforeningen af Arbejdsledige kalder det en skandale, at ressourcerne benyttes til klapjagt på ledige og bistandsmodtagere. Den opfordrer i stedet til, at ressourcerne i stedet kunne bruges til opsøgning ikke i hjemmet, men på gaderne, hvor tusinder af hjemløse og syge (ofte psykisk syge) lever korte liv i den yderste nød – synligt, men fortiet og overset.

Dem vil der blive endnu flere af, når den seneste og hidtil mest brutale afstraffelse træder i kraft, som specielt sigter på at ramme indvandrere. Fra 1. april kræver en ny lov, at ægtepar på kontanthjælp skal have haft almindeligt lønnet og ustøttet arbejde i mindst 150 timer hver inden for det seneste år for at kunne fortsætte med kontanthjælp. Har de ikke det, fjerner kommunen den ene ægtefælles hjælp. Den samlede overlevelsesindtægt halveres med ét slag. Loven er et led i et ‘integrationsforlig’ mellem regeringen og dens indvandrerfjendske støtteparti.

Bettina Post, Dansk Socialrådgiverforening:
”Der vil være hundredvis af familier, der ikke kan betale deres husleje. De kan nok låne til at betale den i en måned eller to. Men derefter ryger de på gaden.”

Netavisen 23. januar 2007


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne