‘Hans Jensens’ lønramme: Kun 4 pct. stigning

Kommunistisk Politik 2, 2007

Det lød som en fremtrædende koncern-ejer, der midt i OK 2007-forhandlingerne satte det røde stoplys op: Kom ikke over 4 pct. lønstigning i den kommende overenskomstperiode.

Det var det uheldigvis ikke. Det var derimod formanden for LO, Hans Jensen, der indtog sin og LO toppens rolle som arbejdsgiverens pladshund. Midt i overenskomstforhandlinger kom han arbejdsgiverne til undsætning med at dæmpe forventningerne for arbejderne ved den kommende overenskomst.
Nej, han skulle ikke have noget ud af at få mest muligt til sine medlemmer ved den kommende overenskomst. Derimod lancerede han en begrænsning – en 4 pct.-ramme – i en situation med gang i hjulene, og hvor efterspørgslen efter arbejdskraft på visse områder er stor.

Det står også klart, at han ikke handlede på egen hånd, men efter aftalt spil med fagtoppene. Han blev øjeblikkeligt sekunderet af overvismand Peter Birch Sørensen: Det er o.k., lønnen kan godt stige 4 pct. Men så heller ikke mere, ellers får vi arbejdsløshed, påstår han.

Harme på gulvet

På gulvet har Hans Jensens udmelding vakt harme og protester. Et eksempel er 231 faglige tillidsfolk, der var forsamlet til OK-møde i Horsens lørdag. De afviste på stedet ‘Hans Jensens lønramme’ som alt for ringe. Mødedeltagerne var metaltillidsfolk og tillidsfolk fra 3F og TIB, og de erklærer, at de straks vil starte en Nej-kampagne, såfremt de ikke bliver tilfredse med forhandlingsresultatet. Også blandt mange af landets lokale fagforeninger udtrykkes der stor utilfredshed med udmeldingen.
Særligt blandt de lavest lønnede og dem, der arbejder på normallønsområde, hvor overenskomsten suverænt dikterer lønnen, er kritikken hård og udstiller LO’s underdanighed.

Ikke nok med, at de med al magt har forhindret, at der bliver kæmpet for generelle krav som nedsættelse af arbejdstiden og drastisk hævelse af mindstelønnen – nu ser vi dem så hæve pegefingeren: ”Hov, hov, kom nu ikke for godt i gang med jeres lønkrav og forventninger!”

Mens erhvervslivet konstaterer, at hjulene kører som aldrig før, og direktørlønninger og aktieudbytter når nye højder, så lyder der det samme mantra fra regeringen, arbejdsgiverne og LO-toppen, som gentages i medierne: Arbejderklassen må kende sin besøgelsestid, men skal afvente ”bedre tider”. Det er som at høre en Thor Pedersen på skatteområdet. Der må holdes igen til bedre tider, selvom ”Danmark snart kan købe hele verden”.


Besøgelsestiden er nu

På trods af, at der er meget gang i beskæftigelsen, og der på visse områder efterspørges arbejdskraft, så har lønstigningerne i det private været meget beskedne. Men i løbet af de første kvartaler af 2006 er lønnen i det private kun steget med 3,1 pct. Selvom der tales om flaskehalse. I byggebranchen, hvor der har været særlig pres på produktiviteten, er lønnen kun steget med 4,8 pct. Og det i en situation, hvor der mangler hænder i byggeriet.

Det er sandsynligt, at Hans Nielsens udmelding er et udtryk for, hvad LO sammen med arbejdsgiverne og regeringen er nået frem til i uformelle trepartsforhandlinger.

Men der er lige så sandsynligt, at arbejderne vil vende tommelfingeren nedad, hvis sådanne overenskomster kommer til afstemning.

Netavisen 23. januar 2007


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne