Fronterne trukket op

Leder
Kommunistisk Politik 24, 2006

Vi står ved indgangen til et nyt år, og situationen omkring Ungeren på Nørrebro ser ud til at være et varsel om det generelle billede af 2007: Det trækker op til storm, til nye store klassekampe.

Fronterne er trukket skarpt op mellem tilhængere og støtter af ‘Faderhuset’ og tilhængere og støtter af Ungdomshuset. Den fond, som forsøgte at (tilbagekøbe) Jagtvej 69 fra den fascistiske sekt, har opgivet at gøre mere.

Det skete efter en overlagt politiprovokation den 16. september satte Nørrebro i brand og førte til det største forsøg på massefængsling siden interneringen af danske kommunister i dagene efter Hitlers overfald på Sovjetunionen.

Fra da af skiltes vandene. Som tilhængere og støtter af ‘Faderhuset’ har vi regeringen, flertallet af partierne i folketinget, flertallet i den københavnske borgerrepræsentation, overborgmester Bjerregaard indbefattet, SFs formand Villy Søvndal, politiet, hæren, efterretningstjenesterne, hovedparten af medierne samt alle landets fascister og sorte reaktionære. Med én mund erklærer de: ‘Nu skal de unge flytte’; ‘Det er deres (eget) ansvar’; Respekt for ejendomsretten’; ‘Vi lever i et retssamfund’; ‘Ballademagere!”.

På den anden side står ikke bare Ungdomshusets brugere, men det store flertal af unge i København og resten af landet; der står forældre, kunstnere, et væld af progressive kræfter; det meste af Nørrebro. Vi siger: ‘Det er de unges hus, kommunen gav det til dem’; ‘Politikerne begik løftebrud og en veloverlagt dumhed, da de solgte det billigt til en provokatørsekt’; ‘Politikerne har skabt situationen: de må løse den’; ‘De har allerede blod på hænderne og vil få mere endnu’; o.s.v.

For den borgerlige reaktion er det et ideologisk felttog. Den ser frem til at Ungdomshuset ryddes: På knæ for ejendomsretten! Kys kniplen!
Det er de samme borgerlige, som altid finder en vej udenom, når en domstolsafgørelse går pengemagten imod. Den kan altid bøjes, når det gælder A.P. Møller-Mærsks interesser. En højesteretskendelse afgjorde, at Bilka i Vejle, ejet af Møllers Dansk Supermarked, var ulovligt opført, for stort, og skulle ned. Det står der endnu. Man lavede såmænd bare en lovændring. Respekt for den private ejendomsret er noget, der påtvinges dem, der ikke ejer. ‘Retssamfundet’ tilsidesættes, når det passer magthaverne.

Hvis man ville sikre Ungdomshuset, som er billigt i drift og yder en god kulturel og social indsats, kunne man bare gøre det. Ritt Bjerregård og det såkaldte røde flertal i den københavnske Borgerrepræsentation inklusive.
Det er en kendsgerning, at de ikke vil – og at de har valgt konfrontationen.

Den uhyrlige politiprovokation den 16. december var planlagt længe forinden. Selv løgnehistorierne, medierne diskede op med, var konstruerede på forhånd. Det hed sig f.eks. at politiet opløste en ‘uanmeldt demonstration’. At demonstrationen ville finde sted den dag og den tid var offentliggjort over det hele; og politiet havde brugt dage på at skrabe et overvældende antal betjente sammen fra hele landet. Ville man have haft en fredelig demonstration, kunne man bare have ladet de unge spadsere til Christiania. Det meste, der var sket, var at noget fyrværkeri var blevet knaldet af. På forhånd havde man besluttet sig til at opløse den, inden den kom i gang. Overtrædelse af maskeringsforbudet var et simpelt påskud.

Politiet ville med det provokatoriske angreb skabe en kaotisk situation på Nørrebro, som skulle flytte sympatien fra de unge til lov-og-ordens partiet. Samtidig kunne man afholde en generalprøve på det endelige slag om Ungdomshuset efter nytår, registrere ‘den hårde kerne’ og fængsle eller deportere udenlandske sympatisører (103 blev deporteret fra landet).

Politiprovokationer; brug af tåregas, knipler, biler som våben; masseanholdelser af folk, som intet har gjort; forsøg på at fængsle hundredvis af mennesker, som intet har gjort og man ingen beviser har imod: Det ligner politistatsmetoder, og det er lige præcis hvad det er.

Hvad der sker efter nytår er grimt at tænke på. Den rå magt vil tale igen; de riges købte lejetropper vil træde i funktion; jungleloven og ‘den stærkes ret’ skal sejre.

2006 viste at modstanden mod den sorte reaktion, dens krige og nyliberale felttog lever og vokser.
Tager de Ungeren, tager stormen dem!

Ungdomshuset blir!

Netavsien 20. december 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne