Ansvaret for Ungeren-konfrontationen ligger hos politikere, politiet og fascistiske fundamentalister

Af Kommunistisk Politik
Fotoreportager: HG (DKU)

Rådshuspladsen: ‘Ungeren blir’-demo 14. december
Klik og forstør

Med søvngængeragtig sikkerhed har situationen omkring Ungdomshuset, Jagtvej 69, bevæget sig hen mod en større konfrontation mellem politiet, som ejendomsrettens væbnede hånd og det fundamentalistisk fascistiske Faderhus’ blinde redskab.

Den kom lørdag den 16. december, da en uanmeldt, men kraftigt annonceret demonstration blev stoppet af politiet kort efter den var startet, i umiddelbar nærhed af Ungdomshuset.
Politiet anvendte tåregas og hunde, kørte ifølge øjenvidner demonstranter over og foretog omfattende masseanholdelser. Ifølge de seneste tal fra politiet blev 273 sat i arresten. 213 blev krævet fængslet og danskerne blev fremstillet i grundlovsforhør søndag. 84 af de anholdte er udenlandske sympatisører til Ungdomshuset.

– Det er en meget stor fremstilling. Formentlig den største i efterkrigstiden, muligvis med undtagelse af fremstillingerne efter demonstrationerne mod Verdensbanken (i København i foråret 1970), siger præsidenten for Københavns Byret, Søren Axelsen, til Politiken.


Fra starten på demo’en lørdag den 16. december

Angiveligt er fire betjente og to demonstranter hospitalsindlagt.
At anholdelserne skete i flæng og også gik ud over totalt ‘passive’ tilstedeværende fremgår af den kendsgerning, at politiet anholdt en kvindelig journalist fra TV2 News. Med undtagelse af tre personer blev samtlige danske anholdte nemlig løsladt. Der var ikke skygge af bevis for lovovertrædelser mod det enorme flertal af de arresterede – og dommerne, der præsiderede over fem simultane retssale, måtte løslade dem.

Salg og løftebrud


Aktivisten Svend var blandt de første ni, der blev løsladt efter grundlovsforhøret 17.12.2006
Efter de første løsladelser valgte politiet selv at løslade et stort antal arresterede.

I 1982 overdrog Københavns Kommune brugsretten til Ungdomshuset til den daværende rebelske ungdom. Aftalen gik på, at kunne Jagtvej 69 på et senere tidspunkt ikke længere fungere som Ungdomshus, skulle der stilles et andet sted til de unges rådighed.

Men i 2000 solgtes Ungdomshuset til den rabiate fundamentalistiske og fascistiske sekt Faderhuset via dækorganisationen Human A/S for 2½ million kroner. Siden da har sekten og dens leder Ruth Evensen søgt en voldelig konfrontation med de unge brugere af huset, støttet af fænomener som Moses Hansen, de sorte præstefætre i Dansk Folkeparti og resten af den øvrige sorte reaktion.

Forslaget om at sælge Ungdomshuset til Human A/S og Inger Loft blev vedtaget med 38 stemmer for (S, V, DF, K, R, FK og CD) og 15 imod (SF, EL og SOL).

Under debatten om slaget, der foregik på et lukket møde i Borgerrepræsentationen, erklærede overborgmester Jens Kramer-Mikkelsen (S):
– Jeg har talt med den pågældende advokat, der står bag Human A/S, og det er mit indtryk, at det er et meget ideelt tænkende menneske, som står bag. Umiddelbart er det hensigten at skabe et rum for unge mennesker på Nørrebro og etablere det i dialog med dem, der er brugere på nuværende tidspunkt.

Kulturborgmester Thustrup Hansen (K) sagde:
– Vi skal tage stilling til salg af en ejendom, som vi sælger meget billigt, men vi sælger altså også et problem. Det har ikke været lykkeligt i kommunalt regi at have Ungdomshuset, og det er da en chance, at det nu kommer i privat regi.


Ransagninger ved domhuset 17.12.2006

Lars Hutters fra Solidarisk Alternativ ramte det præcist, da han erklærede:
– Jeg er godt klar over, at der findes politikere herinde, der mener, at når der er stemt, og man har solgt Ungdomshuset på Jagtvej, så er problemet løst. Jeg kan godt give den prognose, at der bliver adskillige overraskelser, hvis det er det, man mener.

Sådan man let og elegant fra løfterne til de unge. Man solgte rigtig billigt – til Human A/S, som fik det under falske forudsætninger, som den daværende overborgmester købte råt.

Hele miseren af i dag skyldes disse politikeres åbnelyse svigt og løftebrud, som fastholdes og forsvares af den samme alliance i dag.

I kløerne på en fascistisk sekt

Trods gentagne forhøjede tilbud fra en fond, der blev oprettet af mere moderate kræfter for at redde Ungdomshuset og undgå en konfrontation, har ‘Faderhuset’ afvist at sælge. Det er oplagt at formålet er provokation og konfrontation – en fascistisk ‘værdikamp’, rettet mod de unge og deres kultur, som har udviklet Ungdomshuset til en vigtig rugekasse for progressiv musik og kultur.
Københavnerne, nørrebroerne og kunstnere i massevis har bakket op om stedet og dets aktiviteter og sluttet sig til støttebevægelsen for at redde det.


Starten på demo’en 16. december

‘Vi forhandler ikke med terrorister!’, erklærede sektleder Ruth Evensen som begrundelse for ikke at sælge huset tilbage til de unge med millionfortjeneste. Hun udtalte sig i sikker forvisning om, at hendes fine handel også garanterer hende et politikorps, der er parat til at bruge magt i stor målestok for at smide de unge ud af huset, og at der vil blive ofret millioner af kroner for at sikre hendes ‘ejendomsret’.

Uanset om Ruth Evensen med politiets knipler og tåregas kan få de unge ud af huset på Jagtvej kan det garanteres, at hun ikke vil få en base på Nørrebro. Hendes sekt er forhadt og totalt isoleret. Hardcore nazister i Aalborg blev for nogle år siden fordrevet af syngende antifascister. En tilværelse på Nørrebro vil blive meget sur for fru Evensen og hendes flok, om den så er nok så meget fundamentalistisk hardcore.

Udsættelse – og konfrontation

Den 14. december var sat som den skæringsdato, hvor de unge skulle være ude af Ungdomshuset og det skulle overdrages til de kristne fascister. Ved midnat stod Annisette og Savage Rose på scenen til støtte for Ungeren – som de gjorde det for 22 år siden, da Ungdomshuset blev til. Og senere på dagen gennemførtes en stor stjernedemonstration med tre udgangspunktere, som trak over 10.000 til og samledes på Rådhuspladsen i protest mod de københavnske lokalpolitikeres afvisning af at finde en løsning på situationen, der kan sikre Ungeren.

Efter henstilling fra politiet har en dommer udsat rydningen af huset til efter nytår. Begrundelsen var, at der ville blive for meget ballade op til jul og at ingen politifolk i landet ville kunne fejre højtiden i familiens skød, fordi bevogtningsopgaven af Jagtvej 69 vil blive enorm og enormt kostbar.

Dette gav en frist til at finde en løsning, også efter at Ruth Evensen har afvist at sælge. Det har imidlertid i månedsvis været kendt, at Ungdomshuset forberedte sig på en konfrontation fra den 14. december og har appelleret til venner fra Europa om at støtte huset, også ved at tage del i forsvaret mod et angreb fra politiet. Det har også været kendt, at der planlagdes en stor og bred støttedemonstration den 14. december og en anden for aktivister lørdag den 16. december, som skulle signalere, at de unge mener det alvorligt med at forsvare sig mod et politiangreb på huset.

Efter konfrontationen og masseanholdelserne lørdag står det klart, at politiet bevidst valgte at slå til mod aktivistdemonstrationen, som samlede over 1000 deltagere. Hensigten var i første omgang at isolere ‘den hårde kerne’ og gennem de omfattende anholdelser af den og af udenlandske sympatisører gøre det lettere at indtage huset efter nytår.

Bevidst og planlagt politiangreb


Politiet angriber 16.12.2006

Politiet kunne have valgt at se gennem fingre med overtrædelsen af maskeringsforbuddet og ladet demonstrationen passere fredeligt igennem byen til Christiania som planlagt.. Det valgte i stedet konfrontationen umiddelbart efter demonstrationen var startet – og brugte mængder af civilklædt urostrømere til at ophidse situationen, fordi det var vigtigt at få det til at se ud, som om det var de unge der provokerede et angreb.
Det var det ikke. Det var politiet – utvivlsomt i tæt samarbejde med en række andre involverede, herunder en række uansvarlige politikere.

Ekstra Bladet beskriver det sådan i sin reportage:
”Til at begynde med var politiet usynlige. Det skulle dog kun vare kort tid, da hollændervogne kom ræsende fra begge sider af Jagtvej. Alle blev spærret inde. Mænd, kvinder, børn og hunde.
Og så brød krigen ud.”

Ingen politiker har været ude at fordømme at politiet provokerede de unge, at demonstranter kørtes over, at de blev gjort omfattende brug af tåregas og andre brutale magtmidler mod den københavnske ungdom. Ingen har protesteret mod de mest omfattende fængslinger i mere end 30 år. Tværtimod roses politiet for ‘moderation’ – og ansvaret for sammenstødene lægges ensidigt på de unge, der som reaktion på politiets angreb kastede med brosten og maling mod betjentene, antændte bål i gaderne i kvarteret, hvor også en del butiksruder blev smadret.


Ordre: Anhold i flæng!
Klik og forstør


Fejge politikeres fejge fordømmelser

Med Enhedslisten som forsagt undtagelse står regeringspartier og opposition igen skulder ved skulder mod de unge og for den fascistiske fundamentalistiske sekt.

–   De nuværende brugere af Jagtvej 69 kæmper øjensynlig ikke bare for et hus, men åbenbart også imod de grundlæggende principper, hvorpå vores samfund er opbygget, nemlig lighed for loven og den private ejendomsret. Den kamp føres med en hel by som gidsler i et massivt voldsorgie. Det findes der ingen undskyldninger for og ingen politisk løsning på, siger Martin Geertsen, regeringspartiet Venstres leder i Københavns borgerrepræsentation.

Ruth Evensens og regeringens støtteparti Dansk Folkeparti havde forinden og lynhurtigt været ude med en erklæring om, at konfrontationen var ‘de unges ansvar’.

Jacob Næsager og Rasmus Jarlov, konservative suppleanter til Borgerrepræsentation, er begejstrede:
– Vi er glade for at se, at politiet har slået hårdt ned. Samfundet må beskytte sig selv og stå fast på, at politiet har monopol på magtanvendelse. Denne magtanvendelse har aldrig været mere berettiget end i dag. De autonome er fuldstændigt blottet for hensyn til liv og ejendom. Det er ikke mennesker, som der kan forhandles med eller gives lang snor til.


Resultat af en provokation:
Nørrebrogade afspærret af barrikader og bål
Klik og forstør

-  Det, der skete i går, kan kun beskrives som bølleoptøjer… og det er uacceptabelt, siger overborgmester Ritt Bjerregaard, S, fhv. minister og t idligere EU-kommissær til Politiken. Ifølge Ritt Bjerregaard skal de unge bare flyttte, så den kristne fascistiske fundamentalistiske sekt kan få huset. Så kan fonden med pengen købe et andet hus til de unge, mener hun. Der kommer ikke en politisk løsning.
–   Der er ikke et flertal i borgerrepræsentationen, der mener, det er vores opgave at sikre specielt denne gruppe unge et hus. Problemet er jo ikke, at der ikke er penge. Problemet er, at de unge af helt uforståelige årsager har bidt sig fast i det hus.

Måske Ritt Bjerregaard har opholdt sig for længe på Christiansborg og i Bruxelles til at vide hvad der er foregået på Nørrebro. Ungdomshuset viderefører i en ny tid de fine traditioner, som Jagtvej 69 blev lavet til, som et Folkets Hus, en ramme om arbejderbevægelsen og dens politiske, kulturelle og sociale aktiviteter på Nørrebro.
Endnu mere grotesk bliver det, at Ritt Bjerregaard fuldstændig løber fra den aftale med de unge, som hendes forgænger som overborgmester Jens Kramer-Mikkelsen underskrev i 1982, hvor kommunen garanterede et ungdomshus.

–   Al sympati for de unge er væk, fortsætter sSocialdemokraternes retspolitiske ordfører, Morten Bødskov. Han mener, at de unge nu må tage til efterretning, at tre retsinstanser har afgjort, at Ungdomshuset retmæssigt tilhører frikirken Faderhuset. “Danmark er en retsstat, og det er en hel fundamental del af samfundet. Det har de unge at rette sig efter. Vi appellerer nu til, at de besinder sig. I dag (lørdag) var en katastrofal generalprøve på, hvad der kan ske, når politiet rydder huset, siger Bødskov.


Demo 14. december – Klik og forstør

Og som rosinen i Evensens pølseende optrådte SFs formand Villy Søvndal og hans partifælle fra Borgerrepærsentationen Nina Thomsen forrest på slap line med følgende svada:
– Nørrebroerne skal ikke være gidsler. Butiksindehaverne skal ikke være gidsler. Det er helt, helt uacceptabelt, hvad vi nu ser fra Nørrebro. Når skoler og daginstitutioner må lave beredskabsplaner for børn og forældre, så har Ungdomshusets brugere forlængst overtrukket kreditten. Det her kan ikke undskyldes. Hærværk og vold mod bydelen og mod betjente er helt uacceptabelt.

Og sådan kan bliver de ved med at fralægge sig ansvaret og lægge det over på de unge selv, der fredeligt gennem nogle og tyve år har skabt kultur og liv med Ungdomshuset som ramme. De frikender hinanden for forræderi, bedrag, svigt og økonomisk ødselhed med borgernes penge. De vasker hænderne i de nuværende sårede eller fremtidigt dræbte unges blod.

De ansvarlige for Ungeren-konfrontationen er uansvarlige politikere, et provokatorisk politi og den fascistiske kristne sekt, der har en domstols ord for at have ejendomsretten til Jagtvej 69, men derfor ikke har den fjerneste ret eller adkomst til den.


Demo 14. december – Strøget – Klik og forstør

At socialdemokraterne og SF går hånd i hånd med de reaktionære regeringspartier og religiøse ballademagere er nyttigt at fatte. Bare synet af ministertaburetter gør løfter og påståede principper til løgn.

Selvom alle, der altid har været mod Ungdomshuset, åbent eller skjult, nu erklærer at det har mistet al sympati, er det simpelthen løgn. Sympatien er uformindsket – og den er bred.

Der er endnu tid til at finde en politisk løsning, selvom Ritt Bjerregaard er fej nok til at overlade det til politiet og de unge selv.
Ikke meget tyder på at der kan etableres noget, der ligner en løsning. Lørdag den 16. december er således en forsmag på, hvad der er i vente.
Tak for det, løgnagtige og fejge politikere, tak for det løgnagtige og brutale politi, der bevidst skabte konfrontationen.
Ruth Evensen vil have jer med i sine bønner.


Ungeren 16. december 2006
Klik og forstør

Netavisen 17. december 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne