Familierapport udskydes til efter OK07

Kommunstisk Politik 23, 2006

Familierapport kan virke uheldigt op til OK07, mener både DA og LO. Den kan nemlig komme til at sætte et uønsket fokus på den stadig voksende arbejdstid.

Pres fra arbejdsgiverne og accept fra LO-toppen har udsat offentliggørelsen af en længe varslet rapport om, hvordan der kan opnås en bedre balance mellem arbejdsliv og familieliv. Den udarbejdes af den regeringsnedsatte Familie-og Arbejdsmarkedskommission, og skulle efter planen have været offentliggjort i begyndelsen af januar.

Nu har regeringen imidlertid givet kommissionen lov til at udskyde den til efter overenskomstforhandlingerne er slut, oplyser DR-Nyheder.
Det sker en uge efter, at Dansk Arbejdsgiverforening og LO bad familie- og forbrugerminister Lars Barfoed (K) om at udsætte offentliggørelsen, fordi de to organisationer er nervøse for, at den kan få ‘en uheldig indflydelse på overenskomstforhandlingerne’ , der begynder lige efter årsskiftet.

Det betyder selvfølgelig, at DA og regeringen ikke ønsker, at f.eks. nye fakta om den stadig mere pressede situation for familierne skal indgå i OK-forhandlingerne. LO på sin side har gjort alt for at nedtone kravet om nedsat arbejdstid, herunder kravet om 35-timers uge, som er fremsat på mange arbejdspladser og lokale fagforeninger. Ifølge LO er det eneste reelle ønske hos de arbejdende til OK07 højere løn.
Det er imidlertid utroligt, at LO går ind for at stoppe offentliggørelsen af resultaterne af en regeringsundersøgelse, der kan underbygge medlemmernes krav – og siger noget om LO-toppens sammenvoksning med arbejdsgiverne og staten.
Internt i LO er der imidlertid heller ikke enighed om udskydelsen af rapporten.

Næstformand i fagforbundet 3F , Jane Korczak, fremhæver, at arbejdsmarkedets parter løbende behandler spørgsmål, der vedrører familie og arbejdsliv.

– Det kan i mine øjne ikke hjælpe hele tiden at udskyde tingene, siger Jane Korczak.
Kommissionens mandat er at komme med anbefalinger til, ‘hvordan samfundet kan indrettes mere fleksibelt, og hvordan den enkelte familie rustes til selv at tage ansvar for, at der skabes en balance mellem arbejdsliv og livet uden for arbejdet.’

OK07 forventes afsluttet i løbet af april – og først derefter vil rapporten blive udsendt.

Se også:

OK07: LO fortier behovet for arbejdstidsnedsættelse
Kommunistisk Politik 23, 2006

Netavisen 5. december 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne