Global opvarmning og voldsom smeltning af gletsjere

Kommunistisk Politik 22, 2006

Nyeste forskning fra Østgrønland: Nye tal fra Københavns Universitet viser, at gletsjere på Østgrønland smelter i snit 15 meter årligt. Passer vi ikke på, vil mængden af vand, der bliver udledt i Atlanterhavet, dermed stige med 50 procent over de næste 100 år.

Gletsjerne i Arktis vil i løbet af de næste 100 år mærke de voldsomme effekter af en temperaturstigning på fire til syv grader, viser et netop afsluttet Ph.D-projekt fra Geografisk Institut på Københavns Universitet. Opvarmningen vil være skyld i en markant stigning i mængderne af smeltevand og en efterfølgende tilbagetrækning af eksisterende gletsjere. Smeltningen af gletsjere vil stige op til det tredobbelte i forhold til i dag.

Dette er konklusionerne af tre års forskning, siger polarforsker Sebastian Mernild. Målingerne er aldrig blevet foretaget før, og tallene er derfor banebrydende for den fremtidige vurdering af klimaets effekt på Grønland. Ifølge konklusionerne strømmer der i dag vand ud i Atlanterhavet fra Østgrønland i så store mængder, at det årligt svarer til samtlige danskeres husholdningsforbrug i godt 1.800 år.

Over de næste 100 år vil mængden af vand fra Østgrønland stige fra 450 km 3 til 670 km 3 , hvilket svarer til cirka fem milliarder danskeres husholdningsforbrug af vand på et år. Konsekvensen vil være en stigning i havvandstanden og en mulig ændring af havstrømmene.

Det nutidige bidrag af vand fra indlandsisen til det nordlige Atlanterhav udgør cirka 60 procent af den samlede vandmængde fra Østgrønland. De øgede fremtidige mængder af vand vil få dette tal til at stige til cirka 70 procent. Resten af det vand, der siver ud i Atlanterhavet, kommer bl.a. fra lokale gletsjere, der er placeret i området mellem havet og indlandsisen.

Inden for de sidste årtier er tøperioden i Nordøstgrønland forlænget med cirka 14 dage, snedækket forkortet med cirka 50 dage og permafrost-dybden forøget med cirka 20 centimeter . Ændringer i naturen, som begunstiger leveforholdene hos nogle dyr og planter, men øger risikoen for, at bygninger m.m. bryder sammen.
Ifølge Sebastian Mernilds tal smelter gletsjerne i Nordøst- og Sydøstgrønland med et gennemsnit på 15 meter per år.

Netavisen 1. december 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne