Foghs påskønnelse: Offentligt ansatte skal måles og vejes endnu mere

Kommunistisk Politik 22, 2006

En hårdt trængt statsminister forsøgte på Venstres landsmøde op ad bakke at tilbageerobre tabt tillid med demagogisk tale om ”at have været for dårlige til at udtrykke anerkendelsen over for de offentlige ansatte” for derefter at fremkomme med endnu et undergravende forslag:

”Det er egentlig trist, at det skal være sådan, at når man arbejder med mennesker, så er vi ikke i stand til at påskønne og anerkende en dygtig indsats.” Og han henviste til et eksempel med en institution: ”De har gjort et godt stykke arbejde. De har skabt tilfredshed. Så skal de også have en påskønnelse for det, som kan mærkes kontant.”

Men statsministerens ”omsorg” for de offentligt ansatte lagde ikke op til, at området skulle mærke det kontant i form af flere hænder og penge til dette udsultede lavlønsområde. Her bruges en stadig større del af ressourcerne til det store bureaukrati med at ”dokumentere, måle og veje”. Et arbejde, som bl.a. indgår i deres projekter med at udlicitere stadig flere ydelser.

Derimod lagde statsministeren op til endnu et liberalistisk del og hersk-projekt med ideen om oprettelse af en pulje ”til særlig påskønnelse” – en fedterøvsfond, som ikke vil styrke arbejdsforholdene. Det er derimod et projekt, som kun yderligere vil være med til at undergrave fællesskab, solidaritet og samhørighed, der er ekstra vigtigt på områder, hvor der arbejdes med mennesker. Et projekt, som hvis det gennemføres, vil betyde, at stadig flere ansatte på grund af arbejdsforholdene søger væk til andre områder.

Resultatløn og fedterøvspuljer er ikke ideer, der kommer fra gulvplan, fra de ansatte, men er ledelsens og ofte pampernes projekter for at foregive retfærdighed og påskønnelse.

Foghs forslag, som reelt er et forslag til overenskomstreform ved de kommende overenskomstforhandlinger, blev ikke omgående skudt ned af de faglige ledere. Tværtimod stillede Dennis Kristensen, formand for FOA, sig forstående over for ideen i dette splittende projekt under forudsætning af, at det var ekstra midler, der blev tilført en sådan pulje.

Efter den offentlige debat om plejehjemsskandalerne fremlagde regeringen i sommer en såkaldt ”Kvalitetsreform – bedre service til borgerne”, hvor der tales meget om dokumentation, gennemsigtighed og lignende, altså ikke om mandskabsmæssig og økonomisk sikring med et generelt løft på området, men om at indrette sig for at få mere for de samme penge. En sang, der er hørt mange gange før, mens forholdene forfalder.

Regeringens nylige ide om resultatløns-reform og regeringens forslag til en såkaldt ”Kvalitetsreform – bedre service til borgerne” er begge udtryk for, at regeringen er blevet indhentet af virkeligheden med sine påstande om, at velfærden i det offentlige regi ikke forringes.

En påstand, den store del af befolkningen ikke længere tror på, hvilket kom til udtryk ved de folkelige protester på landsplan med aktionerende pædagoger og forældre.

Det er initiativer, der sættes i søen i et forsøg på at dæmme op for utilfredsheden med forringelsen af den offentlige velfærdsservice. Og når virkeligheden trænger sig frem i medierne, lægges ansvaret på de ansatte.

Se også

Offentligt ansatte blandt de mest pressede
Kommunistisk Politik 22, 2006

Netavisen 21. november 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne