Gymnasieeleverne accepterer ikke en halv løsning

Pressemeddelelse fra de danske gymnasieelever

NEJ TAK TIL BESPARELSE
Demonstrationer i hele landet på tirsdag kl. 13

Onsdag fik de mange aktionerende gymnasieelever deres første sejr, men eleverne er ikke tilfredse med halve løsninger. ”Vi vil have alle de penge, vi er blevet lovet” udtaler Rosa Lund, formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.

Efter Bertel Haarders møde med forligsgruppen bag strukturreformen i går kom det frem, at der nu er afsat 74 millioner kroner mere til gymnasieområdet end oprindeligt planlagt. Gymnasieeleverne glæder sig over, at en del af besparelserne altså er taget af bordet, men er stadig ikke tilfredse.

Rosa Lund udtaler:
”Det er meget opløftende at se at politikerne altså nu har givet efter for elevernes krav ved at trække en del af de bebudede besparelser tilbage, men der mangler stadig penge, før løftet om udgiftsneutralitet er overholdt, og derfor fortsætter vi aktionerne”.

I den seneste uge har eleverne på i alt 70 gymnasier blokeret deres skole, og protesterne ventes at fortsætte indtil den nationale aktionsdag på tirsdag. Samtidig har lærerne på en række institutioner også valgt at nedlægge arbejdet. I weekenden samler DGS 200 repræsentanter fra skoler i hele landet til aktivitetskonference i København, og her er nedskæringerne på gymnasieområdet øverst på dagsordenen.

”Vi stopper ikke kampen nu, for selvom vi selvfølgelig glæder os over de indrømmelser, der er kommet fra undervisningsministeren, så er dette kun en halv sejr for os – og det er simpelthen ikke godt nok” siger Rosa Lund, og fortsætter:
”Vi forventer et stigende antal besatte skoler frem imod den nationale aktionsdag på tirsdag, hvor vores aktioner mod besparelserne kulminerer med aktioner over hele landet og demonstrationer i flere byer”.

Efter gårsdagens indrømmelser står DGS nu tilbage med ét krav til politikerne. Rosa Lund siger:

”I de seneste tre år har amterne skåret 118 mio. kr. på gymnasieområdet, hvilket er en direkte konsekvens af Folketingets beslutning om at gøre gymnasierne selvejende. Vi blev i 2003 lovet at reformen ville være udgiftsneutral, men dette løfte indfries kun hvis de 118 mio. kr. føres tilbage til gymnasierne. Regeringen kan ikke bare skyde skylden over på amterne, for den har sat ‘uddannelse i verdensklasse’ som mål, og så må den også tage ansvar for finansieringen. Ellers er løfterne om et mærkbart kvalitetsløft jo blot tomme ord” afslutter Rosa Lund.

Klik her http://www.dgsnet.dk/fundanemt/files/Materialer/Besaettelser.doc for en oversigt over gymnasier besat af eleverne.

Du kan også finde supplerende oplysninger på www.dgsnet.dk

Besparelser på gymnasieområdet
FAKTA OM TALLENE

NOTAT FRA DANSKE GYMNASIEELEVERS SAMMENSLUTNING
15. NOVEMBER 2006

•  DGS kræver at der sættes 118 millioner kroner mere af til gymnasieområdet på næste års finanslov. Dette skyldes at amterne i de sidste år har skåret i alt netop dette beløb på gymnasieområdet. Den direkte årsag til amternes besparelser på området har været Folketingets beslutning om at gøre gymnasierne selvejende. Altså er strukturforligets løfte om udgiftsneutralitet brudt – der er sparet 118 millioner danske kroner.

•  Bertel Haarder har allerede eftergivet elever, lærere og rektorer i deres krav om at en pris på 49.000 pr. ekstra elev, der kommer næste år, ikke er nok, hvorfor undervisningsministeriet nu har fundet i alt 24 millioner kroner ekstra, der betyder at prisen pr. elev for de nye elever bliver på 55.000 i stedet for de oprindelige 49.000.

•  Bertel Haarder har endvidere bevilget 50 millioner kroner ekstra til gymnasiernes administration i 2007, da rektorer, lærere og elever kunne påvise et hul i gymnasiernes budgetter.

•  DGS værdsætter de i alt 74 millioner kroner ekstra der er blevet bevilget, men frygter at hvis ikke de ansvarlige politikere finder de resterende 118 millioner vil konsekvensen blive en eksplosion i klassekvotienten, manglende midler til nye undervisningsmaterialer og en stigende risiko for brugerbetaling.

Se også dette Aktionswebsite

DGS står for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og er gymnasieelevernes interesseorganisation, der gennem parlamentarisk og udenomsparlamentarisk aktivitet varetager elevernes interesser. Organisationen er demokratisk opbygget med elevrådene som fundament, og organisationens holdninger er således defineret af elevmassen.

Netavisen 17. november 2006