Servicedirektivet – en katastrofe for arbejdsmarkedet

Af Ole Krarup, Folkebevægelsen mod EU

– Parlamentets håndtering af sagen har været en demokratisk farce som demonstrerer en total politisk afmagt, udtaler fra Folkebevægelsen mod EU efter dagens afstemning

Et flertal i EU-parlamentet stemte i dag for Rådets ændringer ved andenbehandlingen af det såkaldte servicedirektiv (direktiv om tjenesteydelser i det indre marked).

– Folkebevægelsen mod EU tager skarpt afstand fra EU-parlamentets blåstempling af Rådets forringelser af direktivet. Direktivet rammer på flere punkter det danske arbejdsmarkeds og de danske forbrugeres interesser, siger Folkebevægelsen mod EUs medlem af EU-parlamentet, Ole Krarup.

Han har bl.a. forslået direktivet forkastet og vendt sig kraftigt imod Kommissionens oprindelige forslag om bl.a. et oprindelseslandsprincip, som f.eks. betød at lettiske bygningsarbejdere skulle aflønnes og behandles efter lettiske aftaler og regler. Det er nu erstattet af et såkaldt bestemmelseslandsprincip.

– Den optimale beskyttelse af den danske arbejdsmarkedsmodel sikres ikke tilnærmelsesvis gennem det såkaldte bestemmelseslandsprincip. Direktivet lægger fortsat en kraftig begrænsning på muligheden for at kontrollere servicevirksomheder fra et EU land. Sager fra f.eks. bygningsindustrien viser, at løndumpning og andre problemer med kollektive overenskomster allerede i dag er et problem, som kun vil blive større med servicedirektivet, siger Ole Krarup.

– Den fortsatte uklarhed om fortolkningen af servicedirektivet – bl.a. på det arbejdsretslige område – kan give EF-domstolen overarbejde. Det bliver i høj grad op til den at vurdere, hvorvidt udenlandske serviceydere er blevet behandlet i modstrid med EU-retten eller ej. EF-domstolen kan komme til at afgøre om medlemslande “uretmæssigt” har holdt tjenesteyderne fra at udføre deres hverv. EF-domstolen lægger stor vægt på principper om “ikke-diskrimination” og har stort set altid sat det indre markeds interesser over hensynet til ordentlige forhold på arbejdspladserne, konstaterer Ole Krarup og tilføjer:

– Det er pinligt, at Poul Nyrup Rasmussen og hans venner har givet køb på krav om større juridisk klarhed og stillet sig tilfreds med markedskommissær McCreevys mundtlige og juridisk værdiløse løfter. Parlamentets håndtering af sagen har været en demokratisk farce som demonstrerer en total politisk afmagt.

Folkebevægelsen Mod EU

Netavisen 15. november 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne