Forbudt at være kommunist

Tjekkiet har forbudt det erklæret kommunistiske ungdomsforbund KSM.

Tjekkiet har foretaget et markant indgreb over for tjekkernes ytrings- og organisationsfrihed. Det nye EU-land har forbudt landets erklæret kommunistiske ungdomsforbund KSM.

Mandag den 16. oktober 2006 modtog ungdomsforbundet et brev fra indenrigsministeriet. Her meddeler ministeriet, at det opløser ungdomsforbundet.

Ministeriet begrunder forbudet med,at KSM i sit program slår fast, at det er nødvendigt at erstatte den private ejendomsret
til produktionsmidlerne med kollektivt ejerskab.
Der er taget initiativ til en international underskriftsindsamling på KSM’ shjemmeside.

Sæt dit navn på den internationale underskriftsindsamling mod Tjekkiets kommunistforbud!

http://4ksm.kke.gr.

Ny heksejagt i gang
Det antidemokratiske forbud er et udtryk for, at det politiske klima i EU og Europa er ved at være lige så giftigt som i 30’erne.

På et møde den 25. januar i år vedtog Europarådets parlamentariske forsamling en resolution mod kommunister og den kæmpende arbejderbevægelse med titlen ‘Behovet for international fordømmelse af forbrydelser begået af totalitære kommunistiske regimer’.

Resolutionen var en banebryder for nye antikommunistiske skridt, selvom den i første omgang ikke blev vedtaget i det fulde omfang efter store protester.

Kommunistisk Politik konkluderede, at vedtagelsen ”vil betyde øget forfølgelse
af Europas kommunister samt andre demokratiske kræfter, herunder fagligt aktive og fredsforkæmpere.

Med denne første internationale vedtagelse arbejdes der videre på at kriminalisere marxismens teori om klassekamp, socialisme og kommunisme –med de påståede ‘forbrydelser’ i de tidligere socialistiske lande som påskud – og til at sætte lighedstegn mellem kommunisme
og nazisme.”

Forbuddet mod KSM viser, hvor reaktionen vil hen. Alle demokratiske
kræfter må gøre deres til at stoppe det.

Se også

Tjekkisk regering lægger udemokratisk linje i EU

Netavisen 21. november 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne