Ole Krarup forlader EU-parlamentet – EU-modstanden fortsætter

Af Folkebevægelsen Mod EU

Folkebevægelsen mod EUs repræsentant i Bruxelles hedder Søren Søndergaard efter årsskiftet, meddelte Ole Krarup på organisationens landsmøde – et år efter trafikulykken i Strasbourg.
Men Ole Krarup fortsætter som ledende figur

Professor dr.jur. Ole Krarup har netop meddelt de op mod 200 deltagere på Folkebevægelsen mod EUs landsmøde i Tranbjerg ved Århus, at han trækker sig som medlem af EU-parlamentet ved årsskiftet. Han blev valgt ind i parlamentet i 1994. For præcis et år siden blev han påkørt af en bil i Strasbourg og kom til skade. Efter nogle måneders sygefravær vendte han tilbage til parlamentet efter årsskiftet.

– Men jeg må erkende, at de aktuelle udfordringer fra EU er så massive, at der må nye kræfter til. Skaden fra ulykken er så voldsom, at jeg ikke tør påtage mig det store politiske ansvar alene der er forbundet med medlemskab af parlamentet, forklarede Ole Krarup fra talerstolen.

I sin beretning til landsmødet om det parlamentariske arbejde kom Ole Krarup især ind på spørgsmålene omkring, hvordan EU i stigende grad undergraver befolkningernes retssikkerhed, hvordan retspolitikken underlægges flertalsafgørelser og gradvist indfører flere og flere dele af den EU-grundlov, som befolkningerne i Frankrig og Holland har afvist.

– Situationen kræver den stærkest mulige modstand. Folkebevægelsen er i den heldige situation, at vi har en særdeles kompetent suppleant, som har en bred politisk erfaring og desuden en usædvanlig sans for EU-modstandens udfordringer, sagde Ole Krarup med henvisning til førstesuppleanten Søren Søndergaard, som fik 18.492 personlige stemmer ved parlamentsvalget i 2004.

– Jeg ser frem til at være med til at styrke modstanden mod EUs underminering af velfærden, miljøet og freden – lokalt og globalt, siger Søren Søndergaard, der fra årsskiftet skal fortsætte Ole Krarups arbejde i EU-parlamentet som repræsentant for den organiserede tværpolitiske EU-modstand.

Ole Krarup fastslog på landsmødet, at han fortsat vil deltage i Folkebevægelsens arbejde og støtte Søren Søndergaard.

Folkebevægelsens landsmøde takkede Ole Krarup for hans arbejde med massive klapsalver og en udtalelse, som bl.a. kritiserer EU-parlamentet for manglende muligheder for syge- og barselsorlov. Parlamentet tillader nemlig ikke, at indsætte en suppleant i denne situation, sådan som f.eks. Folketinget gør.

”Landsmødet ser din fratræden som en velfortjent orlov”, hedder det i udtalelsen.

 

Netavisen 30. oktober 06


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne