EU bekæmper terror i blinde

Udtalelse fra forretningsudvalget ved Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 28.-29. oktober 2006:

Efter terrorangrebene i USA den 11. september 2001 har den Europæiske Union gennemført en række vedtagelser mod terrorisme.

Vedtagelserne har alvorlige konsekvenser for borgerne i EU og for mange mennesker uden for unionen.

Indadtil er svaret mere overvågning og kontrol samt svækkelse af borgernes retssikkerhed, og udadtil er det en uhensigtsmæssig opdeling af verden i “gode” og “onde”.

Et eksempel på denne politik er EUs terrorstempling af de tamilske tigre, som er sket på trods af advarsler fra lederen af den nordiske observatørstyrke på Sri Lanka, den svenske general Ulf Henricsson. Efterfølgende er udviklingen gået netop som Henricsson advarede: borgerkrigen i Sri Lanka er blusset op.

Effekten af EUs terrorbekæmpelse er aldrig blevet sagligt vurderet. Metoden er over hele linjen et forsøg på symptombehandling i blinde. Desværre er taberne både borgerne i EU og verdenssamfundet. Danmark bør derfor bryde med den blinde politik. Lad os bruge den frihed som den danske retsundtagelse giver os.

Et første skridt kunne derfor være at følge i Norges fodspor internationalt. Vi kan bruge friheden til at mægle mellem stridende grupperinger f.eks. på Sri Lanka og i Mellemøsten.

Terror løses kun hvis der tages fat i de bagvedliggende årsager til terror. Problemet har rødder i bl.a. globale økonomiske, sociale og kulturelle uligheder og kalder på internationale løsninger.

EU bidrager til dette problem, langt mere end til løsningen.

Netavisen 30. oktober 06


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne