Fogh eller fakta

Leder
Kommunistisk Politik 20, 2006

Den borgerlige regering opfinder ustandselig nye fiduser til at lade de fattige betale og de rige slippe billigere. Et af ‘principperne’ bag disse hedder ‘at lade hunden fodre med sin egen hale’.
De fattige skal finansiere deres egne ‘velfærdsydelser’, mens de rige skal have skattelettelser. Efter dette princip vokser uligheden og de sociale kløfter år for år og pr. automatik i det så højt priste danske ‘velfærdssamfund’.

Det andet princip, regeringen styrer efter, kaldes ‘Fogh eller fakta”. Regeringen hævder konsekvent, at ‘velfærden’ vokser, og at alle, der dokumenterer noget andet, lyver.
Medmindre der står titusinder af vrede borgere på gaderne, opretholder den en fornærmet tavshed over for al kritik, mens den lader sine embedsmænd og sine tænketanke lave beregninger, som beviser, at verden står på hovedet.

Regeringens tredje princip er ‘Antoinette-kagen’. Det er opkaldt efter den sidste solkonge-Ludvig (den 16.’s) så berømmelige kone Marie-Antoinette, der af sit gode hjerte fandt på løsningen ‘Lad dem dog spise kager!’, da hun erfarede, at Paris’ fattige sultede, fordi de ikke havde råd til brød.

Det er simpelthen utaknemmelige skarn, der ikke vil æde regeringens Antoinette-kager. Hvis de som f.eks. BUPL fastholder, at flertallet af de danske institutionsbørn er blevet Fogh-ramt, når der er færre voksne til at passe flere børn. Der skulle ansættes 9000 pædagoger, hvis institutionerne skulle op på niveauet fra 1990. Det gælder også, når de studerende postulerer, at kvaliteten i uddannelserne forringes, når f.eks. regeringen i finansloven vil spare mindst 490 kr. pr. elev på bygningsmassen alene – for 43 milliarder forfaldne skolebygninger. ‘Socialistiske ballademagere’, alle til hobe.

Et eksempel på det af Storm Petersen udødeliggjorte hunde-hale-fodrings-princip er det årligt tilbagevendende satspuljeforlig – med flere penge til psykiatriske patienter, alkoholikeres børn og andre ‘svage grupper’. Hjerterne banker lige så smukt hos forligspartierne som hos den uheldige Marie Antoinette, der ikke så længe efter kagefadæsen mistede evnen til selv at fortære dem. Forligspartierne er samtlige folketingspartier minus Enhedslisten.

Den hale, som serveres for de ‘svage grupper’ er simpelthen skåret af landets svageste gruppe: dem på overførselsindkomst. Kontanthjælpmodtageres og pensionisters ydelser bliver nemlig ikke reguleret i takt med pris- og lønudviklingen, kun i takt med ‘inflationen’ 1. januar hvert år. De penge, der spares ved ikke at foretage en regulering, så pensionister og kontanthjælpmodtagere følger med det øvrige samfund, sættes ind i satspuljen, hvorfra de så fordeles til hjemløse, prostituerede, stofmisbrugere og psykisk syge. I de sidste 10 år er overførselsindkomsterne sakket 17 pct. bagefter lønudviklingen.

En tilsvarende operation foretager regeringen med Landsbyggefonden. Regeringen vil tømme denne fond, der rummer opsparede midler fra lejerne i almennyttige boliger, for 3,1 milliarder til at opføre socialt nybyggeri for. Det sker efter at fonden tidligere er lænset for 8 milliarder siden 2002. ‘Tyveri ved højlys dag’, kalder sønderjyske borgmestre det. 8 borgmestre fra Vestegnen med 50.000 sociale boliger har i et åbent brev til regeringen og socialminister Eva Kjer-Hansen protesteret, fordi der ikke vil være penge til det oprindelige formål – at renovere og forbedre den ældre almene boligmasse. Resultatet vil være flere ghettoer og større ulighed. De 8 stjålne milliarder savnes hårdt.

Samme Eva Kjer-Hansen blev sidste år hårdt ramt af ‘Fogh eller fakta’-princippet, da hun erklærede at den sociale og økonomiske ulighed i Danmarkj gerne måtte blive større, og Fogh tvang hende til at trække udtalelserne tilbage. Fogh holder sig konsekvent til at fornægte eller belyve fakta.
Tal fra Danmarks Statistisk viser, at uligheden i Danmark har sat nye rekorder og vokser med rekordfart. Ikke siden 1960’erne har uligheden mellem rig og fattig været så stor som nu.

Det er blevet langt hårdere at være fattig i Danmark; de fattige er blevet fattigere. Nedslidningen i Danmark ramme ikke kun institutioner og bygninger. Den rammer først og fremmest menneskene. Det må ikke siges, at Fogh-regeringen skider på de fattigste og øger uligheden. Bliver det sagt, skal det benægtes. Men det er, hvad regeringen gør.

I 30erne i forrige århundrede var det ‘Stauning eller kaos’.
I dag er det ‘Fogh eller fakta’!

Netavisen 26. oktober 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne