Hej pædagoger i Odense!

En hilsen til deltagerne ved BUPL-Fyn’s generalforsamling i Odense fredag den 6. oktober

Hej pædagoger i Odense!

Nogle forsøger lige nu endog at gøre budgetforliget i Odense til model for de kommunale budgetter. Det er der ingen grund til – tværtimod..

Andre spørger om hele Odense Byråd er faldet i søvn.
Eller: Hvad siger de faglige organisationer?

Siden Odense Kommune for 4 år siden – på trods af strejker og protester – gennemførte store nedskæringer - har Odenses ansatte og brugere mærket konsekvenserne.

Vi har set tempoopskruning og stress på alle byens områder. I Børnehaverne, i skolerne, hos
hjemmehjælpen og plejehjem. Vi har stadig nedslidte skoler. med elendige rammer for fritidsordninger ·Indenfor jeres område kender i de nærmere konsekvenser meget bedre selv.

Det nuværende budgetforlig holder sig indenfor Foghs snævre budgetrammer og indeholder diminutive opjusteringer på forskellige områder. Men på hvilken nedskæringsbaggrund?

Det betyder jo ikke at virkeligheden i det kommende år ændres væsentligt – men at stress og undernormering fortsætter.
Måske kan erhvervslivet mærke lidt til at de nu får socialhjælp i form af øget tilskud og skattelettelse (nedsættelse af dækningsafgiften)

Skal vi give nedskæringspolitikerne arbejdsro, eller er der ikke stadig behov for klart og tydeligt at fortælle kommunen om de utilfredsstillende forhold.

Hvad med at alle områder i Odense kom med protestudtalelser om, at det nuværende budgetforlig er alt for ringe og derfor bør annulleres. Af hensyn til os selv, vore børn og de ældre og fordi vi må se os i en solidarisk sammenhæng med det øvrige Danmark og kan øjne muligheden for sammen at sprænge Foghs budgetrammer..

Er der ikke stadig god grund til med store bogstaver at fortælle det til hinanden og til Odense Byråd op til og ved budgettets 2. behandling onsdag den 11. oktober.

Er det ikke kun fantasien der sætter grænser?

Venlig hilsen

Henning Paaske Jensen

Repr. for Arbejderpartiet Kommunisterne, APK-Fyn


Dette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES
– eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne