Unge med gejst dominerede demonstrationen i Odense

Velfærd til Alle demonstrationen i Odense samlede mere end 1000 deltagere.
Det var helt tydeligt og hørbart, at det var de unge, der bar demonstrationen igennem med deres bannere, skilte, engagement og tilråb.

Det var også de unges repræsentanter der var på talerstolen - fagforeninger og LO havde undslået sig.  Også Rune Lund  Enhedslisten var på programmet og vendte sig imod regeringens nedskæringspolitik, – blot ærgerligt at hans pointe ikke var at vi nu intensiverer modstanden mod de snævre kommunale rammer og regeringen for at vælte den,  men endte med at sætte fokus frem til hvor folk skulle stemme næste gang der blev valg.

De unges gejst og engagement stod i skærende kontrast til et samdrægtigt byråd som havde sluttet budgetforlig i Odense, hvilket ikke har kunnet undgå at medvirke til den beherskede tilsluting til demonstrationen i Odense – i modsætning til andre dele af landet.

En læserbrevsskribent skrev fornylig. Er de da faldet helt i søvn alle sammen i Odense Byråd? Det var de dersværre ikke helt : Alle nåede at skrive under på et  historisk forlig med Enhedslistens og SF´s deltagelse . Et forlig der holdt sig inden for Foghs snævre budgetrammer og ovenikøbet satte dækningsafgiften ned for erhvervslivet.

Budgetforliget i Odense skal til 2. behandling den 11. oktober.

Det burde ikke gå upåtalt hen.

Herunder fotoreportage fra demonstrationen på Flakhaven i Odense

Netavisen 4. oktober 2006