Enhedslistens budgetforræderi i en oprørstid.


Henning Paaske Jensen, Arbejderpartiet Kommunisterne, APK-Fyn

Mange i Odense har sikkert gnedet sig i øjnene med billedet af borgmester Jan Boye og Per Berga Rasmussen, Enhedslisten i Odense, der her fornylig gav hinanden håndsslag på budgetforliget i Odense.
Et forlig indgået af alle byrådets partier dvs. inklusive SF og Enhedsdslisten. Det var Enhedslistens historiske underskrift i Odense. – Op til forliget havde der også været betænkeligt stille fra Enhedslistens side som byrådsrepræsenteret parti i medierne. Det hele er foregået bag lukkede døre.

Jamen er Odense da blevet en eventyr-by siden denne budgetaftale kunne få Enhedslistens første budgetunderskrift nogensinde? Hvordan ser det ud med normeringene og forholdene i dagsinstitutioner, skolerne, hjemmehjælp, ældreplejen, det folkelige kulturliv efter denne aftales indgåelse? Vil mange års udhuling på disse områder være rettet op med denne aftale?- Overhovedet ikke!

Vi har da ikke glemt f.eks. de omfattende demonstrationer Anker Boye blev udsat for på grund af forringelser på daginstitutionsområdet da han var borgmester. Hånet som Laktasken på grund af hans følgagtighed overfor “udviklingen kræver”.

Det indgåede budgetforlig retter ikke op på disse forhold, men kaster smuler i grams som vi skal klappe i vores små hænder over, glemme fortiden og glemme at regeringen med dens mange års nedskæringspolitik har et hovedansvar for situationen i kommunerne. En situation hvor selv VK borgmestre udtaler vi nu har nået smertegrænsen.

Enhedslistens (og SF’s) medunderskrift på forliget i Odense, er også et bagholdsangreb på den nuværende landsbevægelse der involverer tusinder af ansatte, forældre og andre imod kommunernes nedskæringer og hvor kommuner kræver politiet sat ind mod blokader. 

Det er også et bagholdsagreb imod den bevægelse der vender sig imod regeringens (og Socialdemokratiets) Velfærdsforlig og dens rammedirektiver til kommunerne, en bevægelse som lige nu forbereder demonstrationer ved folketingets åbning den 3. oktober.

Der er ikke brug for rådne forlig som reelt er med til at frede regeringen. Men brug for at øge og målrette solidariteten imod en krigs-og nedskærings regering, som sidder på lånt tid og bør væltes.

Henning Paaske Jensen

Repræsentant for Arbejderpartiet Kommunisterne, APK-Fyn

Netavisen 22. september 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne