På vej mod Arbejderpartiet Kommunisternes 3. kongres

Kommunistisk Politik 17, 2006

Se KONGRESTEMAET på nettet

APKs 3. KONGRES

Arbejderpartiet Kommunisterne blev stiftet i april 2000 – og dermed dannedes ‘arbejderklassens kommunistiske parti for det ny århundrede’ , som det selvbevidst hed. Stiftelseskongressen var forberedt gennem næsten tre år og vedtog bl.a. de stadig gældende princip- og handlingsprogrammer samt partivedtægterne. Den anden kongres afholdtes i påsken 2003, ganske kort efter, at Danmark var blevet deltager i den ulovlige krig mod Irak. Nu forbereder APK sin 3. kongres sidst på året.

Der er sket mange og dramatiske ting i Danmark og verden siden de to første kongresser. Den borgerlige propaganda bliver ikke træt af at gentage, at 11. september 2001 grundlæggende ændrede verdenshistoriens gang. For Danmarks vedkommende har den betydet et ulykkeligt partnerskab med den amerikanske imperialisme, som kun kan sammenlignes med partnerskabet med Nazityskland under besættelsen.
Det bliver en af de store opgaver for den 3. kongres at analysere disse udviklinger og fastlægge konsekvenserne heraf.

Kongresserne er altid betydningsfulde begivenheder i et kommunistisk partis liv. I nogle tilfælde har de haft afgørende betydning for folkets og nationens fremtid. De er udgangspunktet for nye fremskridt, nye sejre på basis af partiets videnskabelige teori, pejlemærkerne for partiets kamp og arbejde i en årrække.

I modsætning til de borgerlige og reformistiske partiers lands- og årsmøder, som altid sætter det næste valg og befæstelsen af den herskende lederklikes magt i centrum, består opgaven for en kommunistisk partikongres i fastlæggelsen af en marxistisk-leninistisk analyse og politik for klassekampen, baseret på de erfaringer, som partiet og den internationale kommunistiske bevægelse har vundet i perioden siden sidste kongres. Programmatiske og principielle dokumenter står centralt.

Af disse grunde afholdes partikongresser heller ikke hvert år, men sjældnere – i APK’s tilfælde hvert tredje år. Ind imellem kongresserne kan der afholdes seminarer og partikonferencer om særlige spørgsmål. Der er også i vedtægterne åbnet mulighed for afholdelse af ekstraordinære kongresser.

Om kongressen hedder det her bl.a.:
”Kongressen behandler beretningen fra den afgående centralkomité og den afgående centrale kontrolkommission og træffer beslutninger omkring dem. Den behandler, beslutter eller ændrer partiets program og vedtægter. Vedtægtsændringer kræver to tredjedeles flertal. Kongressen behandler partiets politiske linje og træffer overordnede beslutninger for det videre arbejde. Kongressen fastsætter antallet af medlemmer i centralkomitéen og kontrolkommissionen og vælger disse.”

Det er altså partikongressens formål at uddybe og udvikle partiets marxistisk-leninistiske linje og sikre dens fortsatte gennemførelse. Og derfor vil en ordinær partikongres altid være særdeles godt forberedt. De væsentligste dokumenter, analyser, teser og ideer udsendes til partidiskussion i god tid før kongressen. Det er med til at sikre en grundig demokratisk proces, solid afklaring og velovervejede beslutninger.

Eksisterer der en sund situation i partiet, sammensvejset i klassekampens praksis, og findes der en solid enhed på basis af programdokumenterne og dets ideologi og politiske teori, marxismen-leninismen, vil partikongressen også bære præg af denne enhed. Den vil så også være reel, og ikke overfladisk eller formel.

Sympatisører og venner af APK inviteres til at gå med og deltage i kongresprocessen. De lokale partiafdelinger vil sikre mulighed herfor.

Netavisen 15. september 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne