Dagbladet Arbejderen føler sin eksistens truet

Opnår vi ikke 508 abonnenter inden årsskiftet er der ikke længere økonomi til dagbladet, udtaler dagbladet Arbejderen.
– Med 508 ekstra abonnenter vil vi kunne opnå et abonnementstal så vi kan søge tilskud fra den nye fond for dagblade, – Vi vil ikke kunne bære prisstigninger uden økonomisk tilskud, og har derfor sat en abonnementskampagne i gang.

Baggrunden for Arbejderens situation er portostigninger, der nu også rammer dagblade og er indeholdt i det reaktionære medieforlig, som vil understøtte dagbladskoncentrationen af store etablerede borgerlige aviser.

Som en del af dagbladsdistributionen koster forsendelsen i dag 28 øre, men fra 1. januar bliver prisen for forsendelse af dagbladet 4,65 kr.

Samtidig med de nye skærpede regler er der ganske vist oprettet en ny pulje man kan søge. Men det er så snedig indrettet, at det både kræver et minimumsantal af abonnenter og en bestemt abonnentsandel i forhold til befolkningsantallet rundt om i landet

Loven har for længst ramt en lang række foreninger og fagblade.
De skærpede regler ramte også tidligere Kommunistisk Politik, da det blev krævet at Kommunistisk Politik som er et alsidigt aktuelt 14 dagesblad nu skulle godkedes som momsfritaget 14-dages avis. Det ville Told og Skat ikke – derimod var der ingen problemer med f.eks. det glittede borgerlige amerikanske tidsskrift TIME.

Siden hen har Kommunistisk Politik måtte indrette sig med dyr porto som almindelig kuvertforsendelse.

Netavisen 4. september 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne