Kommuner undgår straf

Kommunistisk Politik 15, 2006

Når en arbejdsløs kommer for sent på aktiveringsfabrikken, hvor han eller hun pr. tvang er blevet sat til at putte bolsjer i poser, så falder myndighedernes hammer med et brag: Der bliver trukket i kontanthjælpen. Det samme gælder for dagpengemodtagere, hvis de kikser et fremmøde på formidlingen eller hos en anden aktør.

Et gammelt dansk mundheld siger noget i retning af: For loven er Loke som Thor lige stillet.

Det passer imidlertid langt fra i denne problemstilling, da kommunerne ikke bliver straffet endsige retsforfulgt ved overtrædelse af aktiveringsloven.

Fagforbundet 3F har eksempelvis afdækket 26 lovovertrædelser de seneste fem år, uden det har fået konsekvenser for kommunerne. Forbrydelsen består i, at kommunerne sætter de arbejdsløse i arbejde til så ringe en betaling – nemlig svarende til kontanthjælpen eller dagpengene – at de derved dumper lønomkostningerne, så konkurrerende firmaer bliver slået ud.

3F benytter sig altså af en lov, der i sit indhold beskæftiger sig med konkurrenceforvridning firmaer imellem. Loven er bestemt for, at private firmaer ikke udsættes for urimelig konkurrence fra det offentliges side. Der er ifølge lovens bogstav intet værn mod den grove udnyttelse af de arbejdsløse, så når 3F vælger at føre kampen med de ”rene hænders politik”, så er de også tvunget til at basere deres sag på paragraffer, der kun tager udgangspunkt i at undgå konkurrenceforvridning.

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) mener ikke, der er grund til at stramme op over for kommunernes misbrug af de arbejdsløse:

– Der er sammenhæng mellem handling og konsekvens i begge tilfælde og dermed god sammenhæng mellem reglerne , forsvarer han sig i et høringssvar i Folketinget. Han uddyber det med, at aktivering er en forudsætning for at få kontanthjælp, og kommuner risikerer at få en retssag om erstatning på halsen fra private firmaer, hvis de dumper prisen på produkter udført af ledige.

Konsekvensen er klar som blæk: De arbejdsløse straffes, mens kommunerne risikerer at blive straffet! Keine hexerei – nur behendigkeit!

Der er ingen grund til at lave om på det!

Ministeren tillader sig oven i købet den arrogance at udtrykke glæde over, at ”flere af 3F’s eksempler er af ældre dato” . Herved forbigår han det faktum, at kommunernes misbrug er stigende, hvilket er det væsentlige. 3F har også afdækket problemerne for de første måneder af i år:

”Tilsynsmyndighederne har – alene i 2006 – beordret ulovlige aktiveringsprojekter i Farum, Brønderslev, Børkop, Brædstrup og Esbjerg stoppet. I Holbæk er et aktiveringsprojekt lukket frivilligt, inden tilsynsmyndighederne nåede at afgøre lovligheden af projektet.
Brønderslev og Esbjerg er blevet knaldet for at sætte ledige til at gøre rent for borgere til lavpris, som private ikke kan måle sig med.
Brædstrup, Børkop, Farum, Holbæk har måttet erkende, at produktion for private firmaer i kommunernes aktiveringsfabrikker var konkurrenceforvridende.”

3F’s arbejdsmarkedspolitiske sekretær Poul Hansen er helt uenig med ministerens vurderinger:
– Seks kommunale aktiveringsprojekter er blevet erklæret ulovlige alene i første del af 2006. Afgørelserne viser, at kommunerne i stigende omfang bruger ledige på kontanthjælp til at sikre kommunal service som for eksempel rengøring. Og at det sker til ulovlig dumpingpris , siger Poul Hansen.

Han forudser, at der i nær fremtid falder endnu flere afgørelser, der viser, at mange kommuner fortsat gennemfører konkurrenceforvridende produktion i aktiveringsprojekter.

– Beskæftigelsesministeren viser ikke reel vilje til at stoppe konkurrenceforvridende aktivering. Det burde ellers være let at gennemføre udvidet kommunal revision og straffe kommuner, der bryder loven økonomisk, siger Poul Hansen.
Han foreslår, at kommunerne får frataget deres refusion fra staten for det antal personer, der er blevet sat til at deltage i konkurrenceforvridende produktion, rengøring eller anden service.

Netavisen 24. august 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne