Israelske bombardementer af Libanon kan være forspillet til total krig i Mellemøsten

Af Michel Chossudovsky


D
en canadiske økonomiprofessor Michel Chossudovsky opridser her de skræmmende perspektiver ved de amerikansk-israelske krigshandlinger og de imperialistiske planer for Mellemøsten – og appellerer til krigsmodstandere og progressive verden over om straks at gå i gang for at stoppe vanviddet

Ovenpå Israels bombninger af Beirut er der fare for, at den amerikansk-ledte krig i Mellemøsten, der for nærværende er kendetegnet ved tre adskilte krigsskuepladser (Afghanistan, Palæstina og Irak) vil eskalere og udvides til hele Mellemøsten og den centralasiatiske region.

Bombningerne af Libanon er en del af en omhyggeligt planlagt militær dagsorden. De er ikke spontane hævnaktioner fra Israels side. De er udtryk for en provokation.

Angrebene kan faktisk bruges som påskud for at iværksætte en langt bredere militær operation, som længe har været under aktiv planlægning. Bombningerne blev utvivlsomt gennemført med Washingtons billigelse.

Timingen af disse bombardementer hænger sammen med konfrontationen med Iran omkring dets påståede atomvåbenprogram. De bør anskues og analyseres i lyset af de amerikansk-israelske geopolitiske og strategiske interesser i hele regionen.

Bombningerne af Beirut bør også ses i sammenhæng med tilbagetrækningen af syriske tropper fra Libanon, der har givet nyt rum for udstationering af israelske styrker.

Siden 2004 har USA, Israel og Tyrkiet udviklet konkrete krigsplaner, der indebærer luftangreb på de iranske atomanlæg. Israel er udset til at spille en direkte aktiv rolle i den amerikanske militære operation imod Iran, hvilket også var et emne for drøftelser på G8-mødet i St. Petersborg den 15.-17. juli.

Siden slutningen af 2004 har Israel opbygget lagre af amerikanskproducerede våbensystemer til brug ved et angreb på Iran. Disse lagre er finansieret af amerikansk militærbistand og var stort set færdigbyggede i juni 2005. Israel har fra USA fået leveret adskillige tusinde ‘smarte luftbårne våben’, indbefattet omkring 500 ´bunker-buster´- bomber, der også kan fremføre taktiske atombomber. Taktiske atomvåben er klargjort af USA og adskillige af dets allierede og vil kunne bruges imod Iran. Israels atommissiler er rettet imod Teheran.

Den tyrkiske deltagelse i den amerikansk-israelske operation er endnu en faktor, som følger oven på en overenskomst fra 2004 mellem Ankara og Tel Aviv.

Udvidelse af krigen

Teheran har givet udtryk for, at det – hvis det angribes – vil gøre gengæld i form af ballistiske missilangreb rettet imod Israel. Sådanne angreb kunne også ramme amerikanske militærinstallationer i Irak og Den Persiske Golf, og dette ville øjeblikkeligt udløse en spiral af militær optrapning hen imod total krig.

G8

På G8´s dagsorden var der også et udkast til en FN-sikkerhedsråds resolution om Irans påståede (ikke-eksisterende) kernevåbenprogram, der ifølge avisberetninger stiltiende er accepteret af Rusland og Kina. Denne resolution vil, hvis den bliver vedtaget, bane vej for straffe-bombardementer af Iran med fuld støtte fra USA’s europæiske allierede.

Israel er nu en del af den anglo-amerikanske militærkoalition. Hvis disse bombeangreb bliver gennemført med Israels aktive deltagelse, vil både Libanon og Syrien blive en del af en meget omfattende krigszone.

Hele regionen risikerer at bryde i brand

Det er derfor afgørende, at folkebevægelser over hele verden ufortøvet går i gang med at konfrontere deres respektive regeringer for at omstøde og ødelægge denne militære dagsorden, der truer menneskehedens fremtid.

Oversættelse: Hans Pendrup

Netavisen 24. juli 2006