På tide at sige fra

Selv hjemmeværnet sendes i krig i udlandet

Af Komiteen for et Frit Irak
www.fritirak.dk

Krigsgale danske politikere og generaler har gjort hæren til en loyal deltager i Bush’s og USA’s imperialistiske røverkrige hvor som helst. Nu sendes selv hjemmeværnet af sted. Det er på tide, at soldaterne siger stop !

Geografisk totalforvirring! Det var den første reaktion, der meldte sig ved nyheden om, at nu sendes hjemmeværnet til Irak for at deltage i krig og besættelse. De første hjemmeværnsfolk er allerede taget af sted efter endt uddannelse ved Jægerkorpset! De 12, det drejer sig om i første omgang, skal fungere som patruljefolk (herunder livvagter) og beskytte VIP-personer i den ‘danske’ enklave ved Basra.

Og så alligevel: Måske hærens generaler, hjemmeværnets ledelse og de gale krigspolitikere godt ved, hvad der er opad og nedad – og sender hjemmeværnsfolk i krig i udlandet af helt andre grunde.

Hvad er Hjemmeværnet? Det beskriver sig selv som et barn af modstandsbevægelsen – og som ‘en frivillig folkelig bevægelse der selvstændigt og i samarbejde med hæren, søværnet og flyvevåbnet løser militære opgaver samt i øvrigt yder støtte til det civile samfund.’ Det har ca. 57.000 medlemmer.

Det har selvfølgelig aldrig været meningen, at hjemmeværnet skulle optræde uden for landets grænser i imperialistiske aggressionskrige. Loven om hjemmeværnet har i årtier haft følgende formålsparagraf:
§ 1. Hjemmeværnet deltager som en del af det militære forsvar i løsningen af de opgaver, der påhviler hæren, søværnet og flyvevåbnet.
Stk. 2. Hjemmeværnets virksomhed tilrettelægges således, at de frivilliges opgaver i muligt omfang udføres i nærheden af den enkeltes hjemegn.”

Det er noget af et imperialistisk kvantespring, hvis Basra nu er blevet danske hjemmeværnsfolks hjemegn. At det nuværende hjemmeværn, som er en del af det imperialistiske danske militær, skulle have noget som helst med modstandsbevægelsen at gøre, er endnu et stykke fiktion.

Den virkelige årsag til at hjemmeværnsfolk (i strid med hele den officielle hjemmeværns-idé) nu sendes ud på krigsopgaver under fremmede himmelstrøg er simpelthen hærens rekrutteringsproblemer. Det er blevet stadig vanskeligere at finde soldater til de dræbende opgaver i Irak og Afghanistan.

Og krigen bliver mere og mere upopulær. Et klart flertal af danskerne mener, at de danske besættelsestropper skal ud af Irak. Ifølge den seneste megafonmåling for TV2 Nyhederne fra juni 2006 siger 51 procent af de 1141 adspurgte, at de ønsker de danske soldater hjem, mens kun 40 procent mener, at de danske tropper skal forblive i det besatte Irak.

Men de danske politikere fortsætter den særdeles aktive krigspolitik. Udover Irak, Afghanistan og Kosovo rumles der også med planer om at sende danske soldater til Darfur, Sudan, til Libanon, og hvor USA eller har behov for det.

Soldaterne og deres familier betaler en høj pris. Døde og sårede danske soldater er ved at være hverdagskost, der kun får notitser i medierne. I dag såredes tre danske besættelsestropper i Helmand-provinsen i det sydlige Afghanistan, da deres køretøj ramte en mine. De oplyses uden for livsfare, men der tales ikke om mulig invalidering.

De danske soldater er sendt ud for at kæmpe – på liv og død – i ukendt terræn og i lande og blandt folk, der aldrig har angrebet eller besat Danmark. Hvor ‘hjemmeværns-opgaver’ lyder som en syg joke, og også er det.

Der er ingen tradition i Danmark for, at medlemmer af de væbnede styrker siger fra og protesterer mod de ulovlige opgaver, de bliver påbudt. Det er på høje tid, at denne dårlige vane bliver brudt – og soldater og firvillige – i hær og hjemmeværn – siger fra.

Se også:
Patruljefolk til Irak
Hjemmeværnet

Det danske kontingent i Irak
HOK

Netaviser 23. juli 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne