Ansøg straks om salmonella-undtagelse

Åbent brev fra Folkebevægelsen mod EU

København, 7. juli 2006

Statsministeriet
Att: Statsminister Anders Fogh Rasmussen
Christiansborg, Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender
Att.: Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed
Stormgade 2-6, 1470 København K

Åbent brev til regeringen

Regeringens Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed har ved flere lejligheder givet indtryk af, at Danmark ikke kan få samme muligheder for at afvise import af alle farlige typer salmonella-bakterier som Sverige og Finland har.

Derfor har undertegnede som medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU rettet henvendelse til EU-Kommissionen og spurgt:
”Hvad er Kommissionens begrundelse for, at det ikke er muligt for Danmark at lave særregler, der holder udenlandsk salmonellakød ude af landet, når både Sverige og Finland har sådanne særregler?”.

Nu har EU-Kommissionen svaret. Heri fremgår det at:
”For så vidt angår de særlige salmonellagarantier, der gælder for Sverige og Finland, kan Kommissionen bekræfte, at fællesskabslovgivningen giver mulighed for at udvide disse garantier til andre medlemsstater, der har et anerkendt kontrolprogram, som svarer til det, der er godkendt for Sverige og Finland. Med dette in mente kan en medlemsstat, herunder Danmark, der opnår samme niveau for salmonellaforekomster som Finland og Sverige, ansøge om en tilsvarende garanti.”

På den baggrund vil undertegnede og Folkebevægelsen mod EU på det kraftigste opfordre regeringen og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender til omgående at ansøge om en tilsvarende garanti, hvis ikke det for længst er sket.
For hver dag vi venter, bliver flere danskere ramt af salmonella-infektioner. Der er nu ingen grund til at tøve.

Med venlig hilsen
Ole Krarup
Medlem af EU-parlamentet

Folkebevægelsen mod EU
Sigurdsgade 39A, 2200 København N

Netavisen 08. juli 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne