Starthjælp til fattigdom

Starthjælp har i nogles ører en positiv klang; men for de udsatte er det hård kost. Konsekvenserne er nu indtruffet i et omfang, der har lagt grunden til begrebet ”Ny fattigdom”, der dækker over at masser af indvandrere, flygtninge og enlige mødre strømmer til varmestuer og herberger.

Det ”nye” består i, at disse grupper i et hidtil uset omfang i kampen for overhovedet at opretholde eksistensen tvinges til at stå med hatten i hånden i forskellige hjælpeorganisationer.

Bjarne Lenau Henriksen, chef for Kirkens Korshær, redegør i sin årsberetning:

– Indvandrere og flygtninge begyndte at opsøge vores varmestuer og herberger for en halv snes år siden, og vi har oplevet en voldsom stigning siden da. De økonomiske livsvilkår er blevet forringet. Især starthjælpen har ramt dem hårdt, fordi mange ikke er i stand til at påtage sig et arbejde.

Han mener også, at integrationspolitikken har sin egen sociale slagside:

– Vi synes, at det er lykkedes Danmark at integrere de fremmede rigtig godt på bunden af samfundet. Det er, som om de værste sociale problemer koncentreres blandt de fremmede. Arbejdsløshed, kriminalitet, isolation og flerdobbelt udstødelse er åbenlyse livsvilkår for mange mennesker med anden etnisk baggrund end dansk.

Bjarne Henriksen sammenligner fattigdommens omfang med 30’ernes Danmark.

Kirkens Korshær er ikke ene om at konstatere den stigende fattigdom, forårsaget af starthjælpen. Formand for Rådet for Socialt Udsatte, Preben Brandt, erklærer sig enig i vurderingerne.

Begge organisationer konstaterer, at problemerne i dag hovedsageligt er koncentreret omkring storbyerne; men det vil over en årrække brede sig til de mindre provinsbyer og landet.

Starthjælp for unge under 25 er for hjemmeboende 2.278 kr. før skat. For udeboende 4.583 kr. om måneden før skat.

For personer over 25 år er starthjælpen for enlige 5.419 kr., hvortil der tilfalder lidt tillæg, hvis man har børn. Omvendt bliver man trukket, hvis man har en samlever eller er gift.

-gri

Netavisen 24. juni 2006