Velfærdsforringelserne skal slås tilbage

Ungdomskonferencen 5. juni:


De unge og deres organisationer lægger op til store protester mod vedtagelsen af et ‘velfærdsforlig’ og nye aktioner til efteråret

Kommunistisk Politik 12, 2006

Kampen mod Foghs anti-velfærdsreform er ikke slut, selvom det fedtede politiske spil er i fuld gang, og radikale og socialdemokrater er forligsgale og i færd med at koge en uspiselig gryderet sammen.

Den store demonstration den 17. maj, som fik over 100.000 på gaden i protest, var kun starten på kampen. Det understregede de uddannelsessøgende bl.a. med en omgangsskrue, hvor landets universiteter og et pædagogseminarium blev besat for en enkelt dag i et rullende forløb.

Den 5. juni mødtes mere end 300 unge til en konference om den fortsatte kamp mod velfærdsforringelser i Idrætsfabrikken på Vesterbro i København.
Kampstemningen var ikke til at tage fejl af. Opsatheden på at fortsætte aktionskursen var umiskendelig.

Lars Grenaa fra Pædagogstuderendes LandsSammenslutning sagde i sin velkomsttale blandt andet:
– Det har været rigtig, rigtig fedt at se hvordan vi alle sammen, på trods af vores forskelligheder og uenigheder, har lagt kræfter og hjerteblod i at komme med et konstruktivt, fremadrettet og solidarisk modsvar til Fogh-regeringens nyliberale og asociale dagsorden !

Ungdommen og dens organisationer lægger op til et varmt efterår. Konferencen besluttede en aktionsdag ved folketingets åbning, en konference den 2. september, få dage før finanslovsforslaget for næste år offentliggøres.
Samtidig besluttedes en såkaldt V-dag: store aktioner dagen efter en velfærdsreform bliver vedtaget. Alle unge opfordres til at aktionere på deres egen måde kl. 16.00 dagen efter, at ‘velfærdsforliget’ indgås.

V-dag er et koncept, der giver alle mulighed for at vise deres modstand mod de reformer, der skaber ulighed og usikkerhed i det danske samfund. Samtidigt er det et signal til politikerne om, at bevægelsen vil fortsætte, selvom de indgår et forlig , siger Lars Grenaa til internetportalen Modkraft.

I sluterklæringen fra konferencen hedder det:
– Vi fortsætter vores protester, indtil vores krav er indfriet. Men vores demonstrationer og velfærdsprotester er ikke kun en kamp mod asociale forringelser – det er en kamp for et socialt samfund, hvor det bærende udgangspunkt er at udvide, udvikle og forbedre den kollektive velfærd.

Se “Køreplanen” for protesterne her (pdf)

Se mere på www.5juni.dk

‘Der er lang vej igen’

I velkomsttalen til ungdomskonferencen den 5. juni sagde faglig sekretær i Pædagogstuderendes Landssammenslutning Lars Grenaa bl.a.:

Det er en fornøjelse at byde jer alle sammen velkommen til en rigtig spændende og rigtig vigtig dag. I dag skal vi styrke vores sammenhold og vi skal videreudvikle den politiske alliance vi har opbygget på tværs af uddannelser og faggrænser.

De sidste to måneder har stået i velfærdens tegn, og vi har alle sammen knoklet. Vi har diskuteret, mobiliseret, arrangeret og koordineret. Vi har skabt en kæmpe bevægelse, den største af sin slags i mange år, der rent faktisk er i stand til at true de borgerlige i regeringen, fordi den baserer sig på et klart svar til velfærdsudspillet: Vi vil ikke have mindre – vi vil have mere velfærd!

Udover at vi har formået at skabe den største politiske protest i mange år, har vi også formået at få en masse mennesker til at diskutere politik, til at sætte sig ind i tingene, tage stilling og så handle!

Og det skal vi være stolte af, og vi skal også klappe hinanden på skulderen og måske også kramme lidt, men vi skal også huske at der er lang vej igen.
Der bliver forhandlet på livet løs inde på Christiansborg. Det politiske spil er i gang, og i det spil er det ikke hensynet til folkene på gulvet der vejer tungest.

Tværtimod, kan vores velfærd meget vel blive solgt på grund af partitaktiske hensyn – og som en tværpolitisk bevægelse, er vi de eneste der kan redde velfærden – og det skal vi gøre!

Netavisen 7. juni 2006