Servicedirektivet glider igennem

Mens deltagerne i EU’s ministerråd mandag den 29.maj sad til møde for at strikke den endelige tekst til det kritiserede og meget omtalt Servicedirektiv, i de fleste EU-lande kendt som det forhadte Bolkestein-direktiv, så kunne de samtidigt forsøge at fortrænge det faktum, at det var præcist et år siden, at den franske befolkning havde stemt EU-forfatningen langt hen i skammekrogen.

Det fik dem dog ikke til at ryste på hånden i deres ny mission. Vedtagelsen af direktivet er blevet modtaget med begejstring fra såvel faglige repræsentanter, politikere og presse. Det er tilmed blevet omtalt som et første skridt ud af forfatningskrisen.

Dansk Metals EU-chef Jens Boe Andersen fastslog i P1 Morgen, at Servicedirektivet ikke underminerer det danske arbejdsmarked.
– Nu må al snak om, at servicedirektivet underminerer det danske arbejdsmarked, forstumme , sagde han som kommentar til vedtagelsen.

– Med det forbehold, at vi ikke kender den endelige tekst, så kan vi naturligvis kun være tilfredse med, at arbejdsmarkedsforhold heller ikke er med i ministrenes udgave af servicedirektivet. Alt andet ville også have været helt og aldeles uacceptabelt , siger Steen Andersen, næstformand i 3F til 3F nyhedsbrev.

Bent Bendtsen, erhvervsminister og repræsentant for Danmark i forhandlingerne, flød over af begejstring.
– Det var afgørende at sikre den nordiske model på arbejdsmarkedet. Og det lykkedes sammen med Sverige , siger han.

Det betyder ifølge DR’s korrespondent Charlotte Harder, at det er skrevet ind i direktivet, at en serviceyder fra et andet EU land ikke blot skal overholde landets lovgivning, men også dets overenskomsten. Det er en sandhed med store modifikationer. Direktivet rummer masser af ‘kattelemme’ også i den seneste form.

Ny Agenda har bl.a. gennemgået forslagets betydning for arbejdsmarkedet. Kenneth Haar peger især på, at Servicedirektivet kan åbne for en strøm af ”arme og ben-virksomheder”, fordi direktivet begrænser landenes muligheder for at kontrollere de serviceudbydere, som kommer til landet. Generelt er der dyb skepsis og mistro blandt fagligt aktive og venstrekræfterne overalt.

Den 24. maj godkendte folketingets Europaudvalg udkastet fra kommissionen, som blev besluttet den 29. i ministerrådet. Folketingsflertallet består af til Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Venstre – den faste parlamentariske blok i Danmark bag unionens nyliberale politik. Det skete uden at der er fuld klarhed om alle direktivets omfattende konseakvenser – f.eks. i forhold til offentlige ydelser, herunder f.eks. hjemmepleje og videregående uddannelser.

Efter EU-parlamentets godkendelse af direktivet og den endelige ‘kompromistekst’ fra ministerrådet vender det tilbage til en andenbehandling i EU-parlamentet. Den ventes ikke at flytte kommaer.

Se Staffan Dahllöfs gennemgang af servicedirektiv-‘kompromisset’ i Notat:
Fra Bolkestein til Berlin

Se også Kenneth Haar på Kontradoxa:
EU’s servicedirektiv: Invitation til kedelige overraskelser

Netavisen 9. juni 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne