Ungdomshuset overgiver sig aldrig, retten er hævet!

Af Ungdomshuset

I dag sluttede retssagen, som landsretten og Faderhuset mener, skal
afgøre, hvem der i fremtiden skal husere på Jagtvej 69, Nørrebronx. Vi har
sagt det før, men vi siger det gerne igen – det skal Ungdomshusets brugere
selvfølgelig.

Derfor har Københavns borgere igennem dagen kunne opleve forskellige
aktioner. Som på Jagtvej 69 gør vi, hvad vi vil, når vi vil det. Mens
vores advokat procederer i landsretten, procederer vi på gaderne.

”6 dage er nu gået med at advokaterne har talt og procederet, men det er
og bliver mandagsmødet, der tager beslutningen, og mandagsmødet har
besluttet sig. Hvis andre vil have indflydelse, er vi åbne for dialog med
Københavns kommune, som har ansvaret for vores nuværende situation.” Lars,
ungerenaktivist

Vi nægter, at bruge krudt på at bekrige Faderhuset. Det her er ikke en
krig mellem højreorienterede koldbøtter og utilpassede venstreorienterede
unge. Københavns kommune har skabt det her problem, og nu må de løse det.

”Ikke alene burde de løse problemer. Kommunen burde ligge på deres
blødende knæ og takke os for, at vi uden en fed kommunal check i baglommen
laver det store sociale arbejde, som vi gør. Vi aktiverer de unge, der
ikke passer ind i de færdigbyggede pakkeløsninger, som andre
ungdomsinstitutioner leverer, og mere end noget kommunalt system formår vi
at engagere unge i fællesprojekter.” udtaler Lars, ungerenaktivist

Man kan synes mange ting om Ungdomshuset og dets brugere, men ingen kan
løbe udenom at brugerne i huset igennem de sidste 23 år, har lavet et
stykke kulturarbejde for København uden sidestykke.

Politikerne skriger efter aktive og innovative unge, men modarbejder det
hus i København der rent faktisk i 23 år uden kommunale pædagoger har
formået at holde sammen og bygge et kulturhus, som har fungeret som
ungdomsmedborgerhus med værksteder, workshops, festivaler, bogcafe,
folkekøkken, og som afholder mere end hundrede koncerter om året, alt
lavet af frivillige unge, og tiltrækkende flere tusinde besøgende om året
fra ind og udland.

I Ungdomshuset lærer man:

At deltagelse betaler sig
At ideer kræver handling før de bliver til virkelighed
At der ikke altid er en guide
At agere uden en læreplan
At det ikke altid er den nemmeste løsning, der er den bedste
At samarbejde
At respektere andre og indgå kompromiser
At lave alle de ting der skal til for at køre et spillested
Lige hvad man har lyst til

Ungdomshuset er det sted, de snakker om. Det sted hvor unge lærer at tage
selvstændigt initiativ. Det sted hvor det har konsekvenser ikke at gøre
tingene ordentligt. Et sted uden skyhøje pædagoglønninger. Et sted med
internationalt perspektiv. Et kompetenceudviklende sted. Et fleksibelt
sted. Den moderne arbejdsplads. Den gruppe- og projektorienterede
læreplads. Et sted hvor unge lærer af unge.

Politiet kan rydde station 1, 2, 3, city, Bellahøj, Faderhuset, eller
Rådhuset,
Vi gider ikke mere pis.
Ungdomshuset bli’r på Jagtvej 69

Netavisen 25. maj 2006